Informationsmöte för potentiella medarrangörer Södertälje Science Week 2018

Emanuel AlvarezScience Week

Inför Södertälje Science Week 31/1–4/2, 2018 bjuder vi in dig att vara med som medskapare på Södertäljes resa in i framtiden. Vi erbjuder din organisation möjlighet att arrangera någon aktivitet under eventet på temat innovation, forskning och utveckling.

Informationsmöte

När: Tisdagen den 29/8 kl 13-14 med möjlighet att föra enskild dialog kl 14-15

Var: Hörsalen, Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 14 A, Södertälje

Anmälan: gärna så snart som möjligt

Syftet är att visa upp allt positivt framtidsinriktat som görs av olika organisationer, företag och föreningar i Södertälje. Det sker i samband med att vi inviger Södertäljes nya framtidsarena Södertälje Science Park med nya KTH campus.

Vi tar avstamp i Södertäljes historiska styrkor och låter dem möta framtidens möjligheter. Målgruppen är bred, aktiviteten kan rikta sig till såväl företag, studenter, elever som allmänhet. Södertälje Science Park AB samordnar koncept och övergripande kommunikation. Respektive organisation ansvarar fullt ut för sin programpunkt dvs allt från planering, kostnader och till arrangemang. Du får ett nytt exklusivt kontaktnät, förknippas med framtidens Södertälje och synas i ett sammanhang med innovation, utveckling och forskning där Scania, AstraZeneca och KTH är dragare. Du blir delaktig i att skapa framtida möjligheter både för din organisation och för Södertälje.

Välkommen till informationsmöte där du får reda på hur din organisation kan ingå i konceptet.