Life Science

Life ScienceHär finns nätverk, forskare, intressanta forsknings- och utvecklingsföretag och läkemedelstillverkning i absolut världsklass. Det skapar förutsättningar för samverkan och utveckling mellan nya och befintliga aktörer såsom AstraZeneca, Acturum Biovation med ett 40-tal småföretag, inkubatorn Uppsala Innovation Center, det nationella forskningscentret Swetox och Södertälje Sjukhus med bland annat Diagnostiskt centrum.

Hållbara livsmedel

Hållbara livsmedelVi satsar på att bygga upp en regional, nationell och internationell arena för forskning och utveckling inom den hållbara livsmedelsnäringen med syfte att utveckla nya eller förbättrade förmågor inom den svenska livsmedelsnäringen. Projektet MatLust drivs i bred samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Läs mer på matlust.eu

En forskningsförstudie inom hållbara livsmedelskedjor håller på att tas fram tillsammans med SLU.