SuPr, nationell nod för hållbar produktion lanseras

Charlie BrusvikÖvriga

Idag lanseras en nationell nod med namnet SuPr (Sustainable Production), som samlar aktörer från näringsliv, industri, universitet, institut, regioner och myndigheter i en gemensam ambition att utveckla framtidens hållbara produktionssystem. … Läs mer