← Tillbaka till kalendariet

3D-printing, 4D-printing och replikatorer

3D-printing och replikatorer – vad händer när gränsen mellan information och materia blir allt mer flytande?
Vilka olika tekniska lösningar finns det redan nu för 3D-printing av både kemiska och organiska material, och vilka nya tekniker är på gång? Hur kan man som medborgare, innovatör eller företagare skapa framtidens lösningar redan idag? Vilka blir konsekvenserna inom olika branscher och samhällssektorer, och även för allas våra vardags- och arbetsliv, när 3D-printing blir allt mer tillgänglig, kraftfull och smart? Skulle du till exempel våga sätta dig i ett flyg med 3D-printade motordelar?

Inspelare

Inspelare vid detta Tech Stalk är Daniel Kärrlander, serieentreprenör, prototypdirektör vid Södertälje Science Park och föreståndare för OPS – Open Prototyping Södertälje, en prototypverkstad som ligger i direkt anslutning till stora hallen på Södertälje Science Park där medborgare och medarbetare har möjligheten att snabbt kunna skapa olika typer av prototyper.
Anmälan (seminariet är kostnadsfritt)
Läs artikel i Ny Teknik där vätska omvandlas till fysiska objekt med komplexa detaljer

Medverkande

Daniel Kärrlander
Södertälje Science Park