← Tillbaka till kalendariet

AI ur ett näringslivsperspektiv

Hur utvecklas AI inom näringslivet? Vilka branscher och regioner leder utvecklingen?

Hur påverkar AI företagens lönsamhet och effektivitet? Vad krävs av ett företag för att lyckas med AI? Vilka är utmaningarna vid AI utveckling och hur förändras dessa med ökad AI erfarenhet? Dessa och närliggande frågeställningar kommer Micael Frideros att diskutera i detta Tech Stalk.

Anmälan (deltagcande är kostnadsfritt)

Inspelare

Micael Frideros är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet och har en bakgrund som managementkonsult. I magisteruppsatsen ”Artificiell intelligens som beslutsmetod” diskuterar Micael AI som teknik och metod, medan han i magisteruppsaten ”Artificial Intelligence – progress in business and society” fokuserar på teknikens utvecklings- och spridningshastighet. Micael har även skrivit texten ”AI – mot ett mänskligare eller omänskligare samhälle?” i essäsamlingen ”Människor och AI”, ett arbete som han presenterade på Internetdagarna 2018.


Medverkande

Micael Frideros
Linköpings universitet