← Tillbaka till kalendariet

Digitala tvillingar – hur digitala speglingar av fysiska miljöer gör det lättare att utvärdera teknologier

Inspelet kommer att handla om hur digitala tvillingar fungerar, vad är viktigt att tänka på när man tar hjälp av dessa och vad som testas vid tessbädd Digolog.

Digitalisering och automatisering av befintliga processer är viktiga konkurrensfaktorer för industrin, men inom exempelvis logistik ser vi fortfarande många manuella operationer. Detta beror på att rörelser och flöden av varor och material ställer höga krav på växelverkan mellan olika system, human-dator / robot-interaktion samt förändringar i operativa processer.

Hur kan ett företag få kännedom om sin egna digitalisering?

Det är mycket prat om digitalisering och Industri 4.0, men hur kan ett företag få kännedom om sin egen digitala status? Hur kan man dessutom veta hur implementering av ny teknologi kommer att påverka befintliga system och om interaktionerna kommer att fungera? Desto mer komplex ett system är, desto svårare är detta. Här kan digitala tvillingar underlätta både simuleringar, utvärderingar och lärande. En digital tvilling är en digital spegelbild av ett fysisk miljö.

Anmälan (deltagandet är kostnadsfritt)

Inspelare

Inspelare vid detta Tech Stalk är Jannicke Baalsrud Hauge. Hon har doktorsexamen från universitetet i Bremen och är nu lektor i produktionslogistik vid KTH i Södertälje. Hennes huvudsakliga forskningsämnen är informations- och kommunikationsteknologier i logistik- och produktionssystem (inklusive CPS) och teknisk utbildning (med inriktning på spelbaserat lärande). Hon är nu projektledare för projektet Digilog som är en testbädd om finansieras av Vinnova inom det som kallas Produktion2030 där KTH, SSCP, Scania, AstraZeneca, Virtual Manufaturing och FCC samverkar


Medverkande

Jannicke Baalsrud Hauge
KTH