← Tillbaka till kalendariet

Företagsutvecklingsdag

Södertälje Science Park bjuder företagare till företagsutvecklingsdagar. Under denna dag får du inspiration, temaföreläsningar, träffa andra företag och företagsfrämjande organisationer. Träffarna är upplagda enligt följande:

11.00 Tech Stalk

12.00 Företagslunch

13.00-15.00 Träffa företagsutvecklingsfrämjare


Det som vi kallar främjarsystemet är en komplex sammansättning av aktörer. Alla har sina unika erbjudande för att stärka nya och etablerade svenska små- och medelstora företag. Det kan ibland upplevas som svårt att överskåda vilket stöd som finns, vilka resurser som är tillgängliga och vem vänder jag mig till?

Vi vill göra en insats för att råda bot på detta, genom att ordna företagsutvecklingsdagar där vi bjuder företagsfrämjande aktörer en dag i månaden för att träffa företag som vill utvecklas.

Här ges du möjlighet att träffa företagsfrämjande organisationer, antingen genom att mingla på mässa eller att boka en tid där ni sätter ned i lugn och ro.

Läs mer om Företagsutvecklningsdagen och vilka företag som deltar