← Tillbaka till kalendariet

Framtidens boende och holistiska livsstilar efterfrågar “space as a service”

Vid detta Tech Stalk får vi ett spännande inspel om hur många parallella trender driver på efterfrågan av nya hybridlösningar i både fastigheter, kvarter och stadsdelar där helt olika kategorier av hyresgäster – exempelvis forskare, studenter, entreprenörer, kunskapsarbetare och affärsresenärer – har lättare att samspela över sociala och organisatoriska gränser genom att samutnyttja både utrymmen och tjänster.

Flexiblare byggnader

I bakgrunden handlar det om att vi ska använda våra byggnader på ett sätt som är anpassad till en flexiblare vardag i den nya ekonomin. Delningsekonomin eller medlemsskapsekonomin gör att delning, teknik och mobilitet intensifieras samtidigt som sociala möten, service och en medveten samarbetande (collaborative) livsstil efterfrågas i hur vi arbetar, bor, lär och spenderar vår fritid på. Hur kan vi en föränderlig tillvaro landa mjukt på en ny plats och känna oss hemma och del av ett större sammanhang från första dagen?

Det finns redan massor av exempel runt om i världen på olika hybridkoncept – med tillhörande innovativa tjänster för olika aspekter av livet – och frågan är om Södertälje kan dra lärdom av dessa och sedan skapa sin egen unika urbana miljö som attraherar kreativa och drivna individer från alla håll och bakgrunder att bo, arbeta och studera just i denna del av världen samtidigt som de bidrar till Södertäljes innovativa kraft?

Inspelare

Inspelare vid denna Tech Stalk är Milad Barosen – arkitekt, entreprenör och medgrundare av Allihoop (en design- och konceptbyrå specialiserad på att skapa förutsättningar för “instant community living”)

Anmälan (kostnadsfritt)


Medverkande

Milad Barosen
Allihoop