← Tillbaka till kalendariet

GigTech. JobTech. TalentTech – hur kan tekniken hjälpa till att skapa tryggare och roligare gigs och arbetsliv?

Gigs. Ett kort ord som kan betyda väldigt många olika saker. Allt från hårt och osäkert slit som cykelbud för en snabbmatsleverantör – till stimulerande och välbetalda specialistuppdrag i kombination med en tryggad grundförsörjning.

Hur kan GigTech, JobTech och TalentTech göra så att vi får mindre av det första och mer av det andra?

Vad handlar det om?

I grunden handlar det om vems gig-ekonomi det är. Pratar vi om uppdragsgivare som via plattformar och appar erbjuder enklare uppdrag som väldigt många är beredda att utföra – för en väldigt liten ersättning och utan någon form av grundläggande trygghet? On demand, när kunden har behovet.

Eller handlar det om personer som redan har ett jobb och som erbjuder sina tjänster, samma som de jobbar med, eller helt andra saker, på en marknad där efterfrågan på kompetensen är det som styr både prissättning och villkor? Och som låter cool company eller något egenanställningsföretag ta hand om administrationen.

Inspelare

Per Lagerström från tankesmedjan Futurion.

Anmälan (seminariet är kostnadsfritt)

 


Medverkande

Per Lagerström
Futurion