← Tillbaka till kalendariet

Hållbarhetsprogrammet (fyra träffar under hösten)

Inkludera hållbarhet i ditt företags strategi och stå starkare efter Coronakrisen. Under hållbarhetsprogrammet får ni konkreta tips och verktyg för att etablera ett relevant och strukturerat hållbarhetsarbete med tydlig koppling till de globala målen och Hållbarhetslagen i Årsredovisningslagen (ÅRL). Efter avslutat program erhåller ni ett certifikat.


Många företag tvingas ställa om sina verksamheter på grund av rådande omständigheter. Om ni inkluderar hållbarhetsaspekter i er nya organisationsstruktur har ni goda möjligheter att stärka er position gentemot konkurrenter och stå starkare efter krisen. Stora företag måste enligt lag rapportera sitt hållbarhetsarbete och det blir allt vanligare att de ställer krav på sina underleverantörer som måste kunna visa att de också prioriterar hållbarhet

Det här får ni som företag

  • Delta på fyra halvdags seminarium/workshops
  • 1 års tillgång till PURE ACTs digitala verktyg för hållbarhetsrapportering
  • Ett certifikat (förutsatt att ni låter er revisor granska hållbarhetsrapporten)

Tid: Samtliga träffar sker mellan klockan 09.00-12.00

Plats:<Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12, Södertälje. Träffarna sänds även digitalt.

Antal företag och deltagare:
Max 12 företag med 1-3 personer per företag. Först till kvarn!

Storlek på företagen: 5-150 medarbetare.

Pris:
5.000:-/företag under 10 medarbetare
10.000:-/företag över 10 medarbetare
15.000:-/företag över 50 medarbetare

Kontaktperson:
Eva Helén, eva.helen@sscp.se, 0766-483 360


Anmäl dig till Hållbarhetsprogrammet


Hållbarhetsprogrammets innehåll

Seminarium 1 (25 september) – Förarbete

Vi går igenom viktig information om hållbarhet och vilka nya krav som finns på små och medelstora företag. Därefter guidar vi er genom en intressent- och väsentlighetsanalys som hjälper er att fastställa vilka hållbarhetsfrågor ni bör prioritera, kopplat till FNs 17 globala mål.

Vi får besök av en gäst som hjälper er att beräkna ert klimatavtryck med hjälp av en digital klimatkalkylator.

Seminarium 2 (2 oktober) – Introduktion i det digitala verktyget

Vi introducerar er i PURE ACTs digitala verktyg och förklarar hur ni skapar er hållbarhetsstrategi och hållbarhetsrapport utifrån de prioriteringar och avgränsningar som vi kommit fram till under första seminariet. Det digitala verktyget innehåller checklistor av olika slag som ni får bearbeta på egen hand efter seminariet.

Individuell rådgivning (9 oktober)

Ni får 30 minuter individuell rådgivning för ert företag så att ni kommer igång med det digitala verktyget.

Seminarium 3 (23 oktober) – Hållbarhetsrapporten

Vi följer upp hur det självständiga arbetet har gått och öppnar upp för diskussion och frågor. Vi förklarar vad ni behöver göra för att hållbarhetsrapporten ska uppfylla kraven i Hållbarhetslagen så att ni efter programmet kan erhålla ert certifikat.

Vi får besök av en revisor som förklarar hur granskningen av hållbarhetsrapporten går till.

Seminarium 4 (13 november) – Implementering och kommunikation

Vi förklarar hur ni går vidare med hållbarhetsarbetet efter programmet. Här blir det fokus på implementering och inkludering av medarbetarna samt extern kommunikation. Vi kommer också förklara vilket stöd ni kan få på området framöver.

Individuell feedback (20 november)

Ni får feedback på era hållbarhetsrapporter så att de blir klara för granskning av revisorn.


Medverkande

Therese Svensk
PURE ACT

 

Linnea Eriksson
PURE ACT