← Tillbaka till kalendariet

Hållbart ledarskap med lean – webbaserad

KTH Södertälje anordnar en webbaserad utbildning i Hållbart ledarskap med lean. Efter avslutad utbildning ska du kunna:
diskutera och resonera kring modeller för Lean ledarskap relaterat till ledarskapets förutsättningar och hållbarhet samt hur detta påverkar ditt eget ledarskap.

  • Diskutera och resonera kring modeller för Lean ledarskap relaterat till ledarskapets förutsättningar och hållbarhet samt hur detta påverkar ditt eget ledarskap
  • Översätta modeller och metoder till din egen situation och verksamhet, konkretisera dessa i en handlingsplan.

Kursens upplägg

  • Kursen ges som web-baserad utbildning fördelad på 13 träffar om 2 timmar vardera. Varje träff leds av en värd och en chatt-ansvarig.
  • Varje träff innehåller normalt en redovisning av uppgift från föregående träff med efterföljande grupparbetet/diskussion och ett avsnitt om teori och praktik med en eller två inbjudna föreläsare.
  • Stor vikt läggs vid dialog under både föreläsningsmoment och grupparbeten, bl.a. kopplade till hemuppgifter.
  • Boken LedarStegen används för att hålla samman teoridelar och övningar.
  • Kurslitteratur bekostar student själv i övrigt är den här kursomgången kostnadsfri.
  • Kursen examineras med diplom genom en rapport och muntlig redovisning.
  • Max antal deltagare 15 stycken.

KURSTILLFÄLLEN OCH INNEHÅLL:

Varför leda? En fråga du bör kunna besvara för att kunna förbättra ditt eget ledarskap. Ditt ledarskap påverkar din omgivning och du kan med hjälp av ditt ledarskap bidra till både en bättre och mer givande arbetssituation för både dig och dina medarbetare samt en mer hållbar omgivning.

 

4 maj, kl. 14-16 – tillfälle 1: Kursstart med incheckning

11 maj, kl. 10-12 – tillfälle 2: Varför leda? – om ledarskap kontra chefskap

18 maj, kl. 14-16 – tillfälle 3: Bottna i ledarbidrag, mål och uppgifter

25 maj, kl. 10-12 – tillfälle 4: Hållbarhetsbegreppet

28 maj, kl. 10-12 – tillfälle 5: Hoshin Kanri kopplat till hållbarhet

1 juni, kl. 14-16 – tillfälle 6: Synliggör – om visuell styrning

4 juni, kl. 10-12 – tillfälle 7: Se matchen – om gemba

8 juni, kl. 10-12 – tillfälle 8: Utmana – om drivkrafter och Tuff Omsorg

11 juni, kl. 10-12 – tillfälle 9: SCARF – att leda med eller mot sin hjärna

15 juni, kl. 14-16 – tillfälle 10: Bygg – om att leda systematisk förbättring

18 juni, kl. 10-12 – tillfälle 11: Systematiskt förbättringsarbete kopplat till hållbarhet

22 juni, kl. 10-12 – tillfälle 12: Tillbaka till varför, vad och hur?

25 juni, kl. 10-12 – tillfälle 13: Examination, muntlig presentation och avslutning

Kurslitteratur

Savén, Bengt (2014), LedarStegen: 5 steg till modigare ledarskap med struktur och tuff omsorg, Riga: Braveship AB

Forskningsartiklar och övrigt material som delas ut vid kurstillfällena


Medverkande

Bengt Savén
Telge/KTH Leancentrum

 

Johanna Strömgren
KTH Leancentrum

 

Carolina Jarenius
KTH Leancentrum