← Tillbaka till kalendariet

Innovationsledning i digitaliseringens tidevarv

Innovation och digitalisering är två tydliga, starka och viktiga trender som påverkar hela samhället.

Exempelvis lyfts de som helt centrala för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Men vad innebär de egentligen? Hur påverkar de varandra? Hur få med sig hela organisationen för ett framgångsrikt innovationsarbete? Frågorna är många men det finns också lärdomar att dra från forskningsstudier och (mindre) framgångsrika organisationer.

Inspelare

Vi får först ett kort inspel från Daniel Rencrantz från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Där arbetar han som enhetschef på avdelningen Innovationsledning och han är också utvecklingsledare för Artificiell intelligens.Tidigare har han varit programchef för Utmaningsdriven innovation.

Anmälan (deltagande är kostnadsfritt)


Medverkande

Daniel Rencrantz
Vinnova