← Tillbaka till kalendariet

Lär dig hur du använder 3D skrivare som ett sätt att utveckla ditt företag

Har ditt företag en tidig prototyp, en hårdvara, som du vill jobba vidare med och utveckla? Idéer som du gått och tänkt på, men inte har tid, kunskap eller förutsättningarna att göra verklighet av? Funderar du på hur additiv tillverkning såsom 3D printing skulle kunna erbjuda en snabbare väg att gå från idé till prototyp, och samtidigt få insikter om KTH:s kompetens i form av forskning och studenter? Eller funderar du på att införa 3D printing som komplement till existerande produktion?

Under seminariet som Södertälje Science Park anordnar i samarbete med KTH Södertälje kommer vi att ge en introduktion till hur 3D skrivande kan stödja en snabb prototyp-process. Du kommer också att få insikt om hur samarbetet med OPS är upplagt och hur du som företagare/ innovatör kan ta del denna resurs.

Frågor: victor.strimfors@sscp.se, 0763-44 84 77 eller mikael.ek@sscp.se, 0733-12 92 57

Inbjudan Digital Seminarieserie om prototypande och 3D skrivning


Medverkande

Louise Maniette
KTH

 

Victor Strimfors
Södertälje Science Park

 

Mikael Ek
Södertälje Science Park