← Tillbaka till kalendariet

Lean för ledarskapsutveckling

Hållbart ledarskap för Systematisk förbättring

Välkommen till ett seminarium som kommer att ta upp frågor om hur vi skapar bättre, mer hållbart och mer motiverande, ledarskap i organisationer – både offentliga och privata.

Seminariet tar upp behovet av praktiskt teori för att kunna leda bättre – både för individuell chefsutveckling och utveckling av ledningsgrupper. Frågor som tas upp utgår från ledarskapets betydelse och potential för att sedan fokusera på hur vi kan leda bättre – bland annat utifrån Lean- och Agile-principer.

  • Ägnar chefer sig åt rätt saker?
  • Vilka ledarbidrag ska man prioritera?
  • Hur ändrar man sina vanor?
  • Hur kan en ledningsgrupp utvecklas tillsammans?

Vi diskuterar avslutningsvis några modeller och verktyg som kan hjälpa dig att hållbart leda till systematisk förbättring och lärande.

Föredragshållare och moderator

Bengt Savén, adjungerad professor i Hållbart ledarskap för Systematisk förbättring vid KTH LeanCentrum i Södertälje och Saab AB där han är verksam som författare/föredragshållare. Bengt har erfarenhet från flera chefspositioner på bland annat ABB och Saab som produktionschef och Lean manager i Sverige, samt som vice VD med ledarutvecklingsansvar i sydafrikanskt företag.

 


Arrangörer


Medverkande

Bengt Savén
KTH LeanCentrum i Södertälje och Saab AB