← Tillbaka till kalendariet

Lean-nätverk för företag som deltagit i MatLusts Lean-program

Möjliggör fortsatt lärande i din organisation, gå med i Lean-nätverket. Nätverket är till för företag som har deltagit i det Lean-program som MatLust driver i samarbete KTH är välkomna att gå med i Lean-nätverket.

Syftet med Lean-nätverket är att tillsammans med andra företag som också har deltagit i Lean-programmet fortsätta lärandet både på individnivå och verksamhetsnivå, samt att få erfarenhetsutbyte med andra företag.

Träffarna kommer att ske i form av studiebesök ute på företagen och kommer att ha olika fokusområden utifrån deltagande företags behov och önskemål.

Datum 2019:

  • 21 mars
  • 22 maj
  • 5 september
  • 27 november

Låter det intressant? Hör av dig till:

Johanna Strömgren
E-post: stromg@kth.se
Tel: 08-790 81 68


Medverkande

Johanna Strömgren
KTH Leancentrum