← Tillbaka till kalendariet

Södertälje Scicence Park – delaktighet

Lean och ledarskap 7.5 HP

Ledarskapet är avgörande för en organisations leanresa. Vad är det som skiljer lean ledarskap från annat ledarskap? Hur kan ledare utveckla sin förmåga att leda förändringar och utveckling?

Kursen utgår från fyra huvudteman:

  1. utveckla och tydliggör ditt operativa ledarskap
  2. coachning och utveckling av medarbetare
  3. att leda organisatorisk förändring
  4. att arbeta med visioner och mål för en långsiktig utveckling

  ”Tänk om jag kunde få fabriksledningen att gå kursen, vad mycket lättare mitt arbete hade varit då!” – leankoordinator på stort industribolag ”Först nu förstår jag vad det handlar om att arbeta med vårt eget produktionssystem, nu ska jag engagera min nya ledningsgrupp i utvecklingsarbetet!” – fabrikschef inom processindustri ”Gå gärna ihop med en kollega. Lycka till med en givande kurs!” – chef inom offentlig sektor

Kursens mål

Efter avslutad uppdragsutbildning ska du kunna:

  • diskutera och resonera kring modeller för Lean ledarskap relaterat till ledarskapets förutsättningar och hållbarhet samt hur detta påverkar ditt eget ledarskap
  • analysera och utvärdera var din egen verksamhet/avdelning befinner sig utifrån ett lean ledarskapsperspektiv
  • förklara metoder som tillämpas inom lean ledarskap, föreslå de som är lämpliga för den egna verksamhetens/avdelningens förbättringsarbete och använda dessa
  • utifrån resonemang kring leanprinciper formulera en vision och konkretisera den i en handlingsplan för verksamheten.

Kursupplägg

Kursen omfattar 10 dagar, fördelade på 5 kurstillfällen. Dessa innehåller föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, studiebesök och praktiska övningar, inklusive analys av såväl det egna ledarskapet som den egna verksamheten. Du kommer att få hemuppgifter mellan kurstillfällena i syfte att fördjupa dina kunskaper om lean ledarskap. Uppgifterna utgår från din egen och din organisations arbete med utveckling av ledarskapet.

Kursen genomförs av KTH Leancentrum i Södertälje. Föreläsarna är en blandning av forskare och praktiker från till exempel KTH, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Länsförsäkringar, RISE IVF, Saab Aeronautics, Södertälje kommun och AstraZeneca.

Träff 1 – 17-18 september

Träff 2 – 8-9 oktober

Träff 3 – 6-7 november

Träff 4 – 3-4 december

Träff 5 – 5-6 februari 2020

Kostnad: 37 500 kr exkl. moms Fika, lunch och kurslitteratur ingår. Rabatt ges om ni är fler från samma företag/organisation.

Kontakt

Johanna Strömgren
E-post: stromg@kth.se
Telefon: 08-790 81 68


Medverkande

Johanna Strömgren
KTH LeanCentrum