← Tillbaka till kalendariet

Lean Produktion 7,5 hp · start 27 augusti

Beskrivning Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Grundkursen omfattar följande teman

  • Strategier och principer för Lean produktion
  • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
  • Design av värdeflöden
  • Dragande och tryckande produktionssystem
  • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
  • Lagarbete, engagemang och delaktighet
  • Ledningssystem med PDCA-metodik
  • Företagssamverkan längs värdeflöden
  • Transformation till en Lean företagskultur.

Kursupplägg

Fem tvådagarsträffar bestående av diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar Lean-metodik. Fastställda kurstillfällen 2018-2019 Kursen ges i samarbete mellan Chalmers Professional Education och Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Träff 1: 27-28 aug 2019 Strategier och principer för Lean

Träff 2: 24-25 sept 2019 Förbrukningsstyrd produktion

Träff 3: 22-23 okt 2019 Stabila processer och standardiserat arbetssätt

Träff 4: 12-13 nov 2019 Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetoder, engagemang och delaktighet

Träff 5: 10-11 dec 2019 Ledningssystemet, företagssamverkan och kulturförändring

Kurserna är utvecklade i samverkan med våra internationella kundföretag.

Målgrupp

Personer inom organisationer som överväger en Lean affärsstrategi. Pris 41 000 kronor (exklusive moms) per deltagare. Priset inkluderar kurslitteratur.

För mer information Kontaktperson vid KTH

Johanna Strömgren
johanna.stromgren@produktionslyftet.se
Mobil: 073-275 04 08

Tuula Bergqvist 
tuula.bergqvist@chalmers.se
Mobil: 070-609 93 22

Kursen genomförs i samverkan med Produktionslyftet, som stöttar företag genom att ge hjälp till självhjälp. Som en start erbjuds företagen en fördjupad kunskap genom denna utbildning. Läs mer på produktionslyftet.se.


Medverkande

Johanna Strömgren
KTH LeanCentrum