← Tillbaka till kalendariet

Lean produktion med start 4-5/12

Välkommen till kursen Lean produktion som består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer.

Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Grundkursens innehåll

Upplägget är fem tvådagarsträffar bestående av diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar Lean-metodik.

Du får lära dig:

  • Strategier och principer för Lean produktion
  • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
  • Design av värdeflöden
  • Dragande och tryckande produktionssystem
  • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
  • Lagarbete, engagemang och delaktighet
  • Ledningssystem med PDCA-metodik
  • Företagssamverkan längs värdeflöden
  • Transformation till en Lean företagskultur.

Målgruppen för utbildningen är personer inom organisationer som överväger en Lean affärsstrategi.

Anmäl deltagande direkt

Läs och ladda ner hela programbladet

Besök gärna KTH Leancentrums webbplats