← Tillbaka till kalendariet

Produktionsänglar matchar startup-företag med leverantör

Under våren har Produktionsänglar och Energimyndigheten initierat ett pilotprojekt kallat Digital Leverantörskontakt som syftar till att hjälpa svenska startups som har nya energiinnovativa produkter att starta produktionssamarbete med svenska leverantörer. Startups erbjuds även coachning av produktionsexperter.

Till hösten startar en ny omgång med Digital Matchmaking, denna gång i samverkan med Vinnova. Målet är att stötta minst 25 startups att gå från prototyp till lokal produktion i Sverige istället för att producera i lågkostnadsländer.

Målet är att starta nya produktionssamarbeten mellan startups och leverantörer i Sverige, genom digital matchning. Detta kommer att stötta både startups i deras industrialiseringsfas och SME:er som får möjlighet att hitta lokala leverantörer samt hjälpa lokala leverantörer att hitta nya kunder. Digital Matchmaking kommer att köras i 5 omgångar med 5 startups per gång.

Nästa omgång körs den 14 oktober, digitalt. Sista dag för anmälan är den 22 september.