← Tillbaka till kalendariet

Produktionsänglar matchar startups med leverantörer

Har du en innovativ produkt och söker efter en svensk tillverkare för att gå från prototyp till produktion?

Produktionsänglar kör nu Digital Matchmaking som syftar till att hjälpa startups med fysiska produkter att starta produktionssamarbete med svenska leverantörer. Varje startup tilldelas en erfaren produktionsexpert som ger situationsanpassad coachning och hjälp i diskussionerna med leverantören.

I februari startar en ny omgång som är finansierad av Vinnova. Målet är att stötta minst 25 startups att gå från prototyp till lokal produktion i Sverige istället för att producera i lågkostnadsländer.

Nästa omgång körs den 17 februari 2021, digitalt. Sista dag för anmälan är den 25 januari.