← Tillbaka till kalendariet

Produktionslyftets Startprogram ”Hållbart ledarskap och förbättringsarbete med Lean”

I detta Startprogram arbetar ni utifrån temat ”Hållbart ledarskap och förbättringsarbete med Lean” tillsammans med ett antal andra företag, där Produktionslyftet bidrar med erfarna förändringsledare och experter. Avgörande för att lyckas är ledarskap samt en samsyn kring era viktigaste utmaningar så att ni uthålligt kan driva i rätt riktning. Välkommen till Produktionslyftets Startprogram i Södertälje med start den 27 mars 2018.

Du hittar mer information i PDFen nedan och på produktionslyftet.se

PDF