← Tillbaka till kalendariet

Produktionslyftets Startprogram

Välkommen till Produktionslyftets Startprogram i Södertälje! Att löpande förbättra kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt.

Avgörande är ledarskap samt att ni investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar – så att ni uthålligt kan driva i rätt riktning. Programmet består av fem träffar med start den 13 februari, 7 mars, 27 mars, 11 april och 16 maj.

Vem kan delta?

Programmet vänder sig till små och medelstora företag (mellan 10-250 anställda) och det kommer att vara max åtta företag. Vi tror att minst två personer från varje företag och gärna minst en person från ledningen bör delta för att få största möjliga lärande och resultat. Målsättningen är att ni ska känna en beslutsamhet i hur ni vill driva er utveckling framöver och att ni verkligen vill leda denna.

Vad ingår i utbildningen?

I startprogrammet arbetar ni utifrån temat ”Hållbart ledarskap och förbättringsarbete med Lean” tillsammans med ett antal andra företag, där Produktionslyftet bidrar med erfarna förändringsledare och experter.

Ni kommer att få:

  • Insikter om ”Hållbart ledarskap och förbättringsarbete med Lean”
  • Inspiration från företag som gjort liknande resor
  • Verktyg och handledning för att samla fakta och bestämma nuläge
  • Stöd att identifiera era viktigaste utmaningar och möjliga vägar för företagets fortsatta utveckling.

Vad händer efter utbildningen?

Resultatet efter genomfört program kommer vara att ni har formulerat er framtidsbild för ett prioriterat område och har en idé om nästa steg, som ett avstamp för fortsatt utveckling av den egna verksamheten och förnyelseförmågan. produktionslyftet.se

Ladda ner information och programpunkter för produktionslyftets startprogram (PDF)

Produktionslyftet är initierat av IF Metall och Teknikföretagen. Finansiärer är Vinnova, Tillväxtverket och medverkande företag.

Pris

Kostnad: 12 000 kronor per SME-företag. Företag (ej SME) 24 000 kronor per företag.

Anmälan

Anmälan sker på Produkionslyftets webbplats.
Till anmälan

Frågor? Kontakta Johanna Strömgren, Produktionslyftet/KTH Leancentrum
073-275 04 08
stromg@kth.se