← Tillbaka till kalendariet

Science Week 2021 – Hållbar stadsutveckling och entreprenörskap

08:00-10:45 HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Framtidens Stad, utmaningar & möjligheter, intervju Boel Godner, Södertälje kommun

Panelsamtal live: Hållbar Stad, Samhällsbyggnadskontoret, Telgebolagen, Näringslivsenheten, Södertäljekommun

Stockholmsregionen en dynamisk, nyfiken och hållbar region, Region Stockholm
Södertälje – framtiden är redan här! SBK, Södertälje kommun
Hållbarhetsstyrning i samhällsbyggnadsprocessen, SBK, Södertälje kommun
En uppkopplade och sammankopplad stad, Digitaliseringsenheten, Södertälje kommun
Skapa en attraktiv stadskärna med stråk och kluster? Sveriges stadskärnor/Södertälje City
Från industriområde till världsledande Science Park & hållbarhetskatapult, Offentliga Hus

10:45-12:30 SOCIAL HÅLLBARHET FÖR STADEN

Ett Cardiometaboliskt forskningscenter, panel, Södertälje Sjukhus
Låt alla komma till tals, intersektionalitet och konst i staden, Grafikens Hus
Cirkulära lösningar som verktyg för att öka idrottandet i resurssvaga områden? Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun
Samverkan för social hållbarhet, Läsfrämjarinstitutet
Vänd ungdomsarbetslöshet till en möjlighet, Telge Tillväxt

12:30-13:00 COOK ALONG LUNCH

Inspiration laga framtidens hållbara skolmat, möt nya matentreprenörer, MatLust/Kostenheten, Södertälje kommun. Framgångsrika entreprenörer i Södertälje, Näringslivskontoret, Södertälje kommun

WORKSHOP

13:00-15:00, 16:00-18:00
Workshop med digital konst i staden, 3D och VR, Grafikens Hus

13:00-16:00

Workshop den hållbara staden, Science Week skolan, Samhällsbyggnadskontoret

13:00-16:00 HÅLLBAR INFRASTRUKTUR

Hållbar infrastruktur en övergripande dialog, Telgebolagen
Telge Bostäder bygger hem till Södertälje på ett hållbart sätt, Telge Bostäder
Smart edge, energieffektivisering i kommunala fastigheter, Region Stockholm
Miljonären-sortering av avfall, Telge Fastigheter
Jordhälsa med microorganismer, SBK, Södertälje kommun
Avfall som resurs – Havrebetong, SBK, Södertälje kommun
Bli solelproducent – för klimatet och plånboken, Telge Energi
Fjärrvärmens viktiga roll i den hållbara staden, Telge Nät
Kampen mot en av vår tids värsta gifter: PFAS , Telge Återvinning

FREDAGEN DEN 5 FEBRUARI
(PARALLELLA SPÅR)

09:00 -15:30 HÅLLBART LEDARSKAP

Att få medarbetarnas engagemang, KTH Leancentrum
Engagerade medarbetare – ett svar på engagerade ledare, Schuitema group
Hållbarare Ledarskap i ett Hållbarare Företag, Saltå Kvarn, Lantmännen
Hållbart Ledarskap – Scanias nya ledarskapsmodell, Scania
Ledarskap för lärande och innovation, Helix Competence Center, Linköpings universitet
Göra ledarskapet till en vana – 6 ledarvanor på AZ, AZ
Leda till framtidens ledarskap, KTH Leancentrum
Ledarerfarenheter från en kommun under Corona, Södertälje kommun
Paneldiskussion om hållbart ledarskap, AZ, Scania, KTH, Helix CC, Saltå Kvarn, Lantmännen, Schuitema group

09:00-12:00 ENTREPRENÖRSKAP -Utveckla företag

Workshop- Införa AI – vilket stöd finns att få och vad är viktigt att tänka på? SSCP
Virtuell studieresa – besök företag som tillämpar 3D/AM teknik, SSCP
Beställarkompetens för start ups för lyckad produktionsaffär, SSCP

16:00-17:00 ENTREPRENÖRSKAP – Starta företag

Building a sustainable startup, Coompanion (engelska)
Starta eget, Nyföretagarcentrum
Hur blir du en framgångsrik entreprenör? Kvinnovation