← Tillbaka till kalendariet

Science Week 2021 – Hållbar produktion

Tillverkningsindustrin genererar stora exportinkomster och är viktig för sysselsättningen i Sverige. Branschen står inför nya utmaningar och behöver anpassa sig till ny teknologi och ställa om mot ökad hållbarhet. Södertälje är motorn för Stockholms läns tillverkningsindustri.

På torsdagen sänder vi live från 08.00-17.00


08:00-09:00 ÖVERGRIPANDE HÅLLBAR PRODUKTION Panelsamtal live: Introduktion till Hållbar produktion, KTH/ AstraZeneca /Scania Noden Hållbar produktion   09:00-10:00 PRODUKTION I PRAKTIKEN Digitalt studiebesök på Scanias produktion, Scania Hållbarhetsarbete på en produktionsenhet, Scania Workshop 3D skrivning och Design Thinking workshop (klockan 11.00-12.00), Södertälje Science Park 10:00-12:00 KLIMATNEUTRAL PRODUKTION Scania Decarbonisation, Scania Ambition Zero Carbon Strategy, AstraZeneca Gröna förbättringar i produktionen, så här gör Vi! Scania, AstraZeneca Cirkulär ekonomi, Teknikföretagen Panel: Att uppnå klimatneutral produktion- hinner vi? Scania, AstraZeneca, KTH 12:00-13:00 DIGITALT STUDIEBESÖK SMART FACTORY LAB Scania smart factory Lab-studiebesök visning, Scania 13:00-14:30 HÅLLBARA LEVERANTÖRSKEDJOR Transparens i materialflöden i leverantörskedjor och samhällen, KTH Supply chain sustainability, Scania Ansvarsfull försörjningskedja – samarbete med leverantörer, AstraZeneca Säkra dina affärer med ett strategiskt hållbarhetsarbete, PUREACT/SSCP 14:30-17:00 DIGITAL PRODUKTION FÖR HÅLLBARHET AI i tillverkande industri – en helikopterpresentation, AI Innovation of Sweden Digitalisering fördelar i ett hållbarhetsperspektiv? AstraZeneca Att förutsäga framtiden, KTH Cyber meets reality, KTH AI i SME-tillverkande företag – exempel på värde och hållbarhet, Södertälje Science Park AI på längre sikt – hur påverkar stora teknikskiften jobben? Forum för omställning Paneldialog med möjligheter hot med AI , AstraZeneca, Scania, KTH, AI Sweden, Forum för omställning