← Tillbaka till kalendariet

Science Week 2021

Science Week är ett årligt samhällsforum och ett megaevent för att skapa delaktighet för en hållbar värld. Vi visar en mängd olika hållbara initiativ, bygger nätverk och ger inspiration för att skapa stolthet och framtidstro.

Det är ett framtidsinriktat forum som bidrar till ett hållbarare samhälle och visar framtidens hållbara produktion. Konkret innebär det cirka 150 programpunkter, workshops och seminarier om stadsutveckling, hållbar produktion, kompentensutveckling, digitalisering och entreprenörskap. Totalt kommer ca 5 000 deltagare under fyra dagar i månadsskiftet januari/februari varje år.

Syftet med Science Week är att skapa intresse för forskning, utveckling, innovation och högre utbildning och visa en mångfald av aktiviteter från många olika aktörer som visar såväl bredd som spets. Det handlar om innovationer, digitalisering, produktion, forskning och utveckling med fokus på hållbarhet. Forskare, entreprenörer, studenter, elever, företag och anställda möts för att inspireras och prata om framtiden. Vi vill visa upp och skapa samverkan kring Kunskapsstaden Södertälje och hur vi tillsammans med olika lokala, regionala och nationella aktörer kan bidra till morgondagens hållbara samhälle.

Läs mer på Science Weeks webbplats