← Tillbaka till kalendariet

Science Week 2021 – Hållbar samhällsutveckling

Science Week är ett årligt samhällsforum och ett megaevent för att skapa delaktighet för en hållbar värld. Vi visar en mängd olika hållbara initiativ, bygger nätverk och ger inspiration för att skapa stolthet och framtidstro.

Det handlar om innovationer, digitalisering, produktion, forskning och utveckling med fokus på hållbarhet. Forskare, entreprenörer, studenter, elever, företag och anställda möts för att inspireras och prata om framtiden.

Onsdagens program handlar om hållbar samhällsutveckling

08:00-09:00 HÅLLBAR TILLVÄXT I SAMHÄLLET

Välkommen till Science Week
Stockholm Regionens Tillväxtstrategi och export, Region Stockholm
LivePanel med Region Stockholm, Scania, AstraZeneca, Södertälje Kommun, Hållbarhetsexpert

09:00-10:30 CORONA & OMSTÄLLNING & Hållbarhet

Så lyckades vi ställa om: Södertälje kommun, KTH, Södertälje Sjukhus
Så lyckades vi ställa om produktionen: AstraZeneca och Scania
Matsystem & resiliens – vad kan vi lära av pandemin? MatLust, Stockholm Resilience Center
Vikten av ett starkt ekosystem inom LifeScience, AstraZeneca

10:30-12:00 SVENSK HÅLLBAR INDUSTRI

GRAND OPENING- ”Hur säkrar vi framtidens hållbara produktion i Sverige?”, lansering av nod hållbar produktion, Scania, AZ, Södertälje Kommun, KTH, VinnovaSveriges Science Parks och Inkubatorer

13:00-13:30 Varför har vi 1000-tals affärsänglar men bara två produktionsänglar? KTH, Södertälje Science Park

12:20-13:00 HÅLLBART ARBETSLIV
Hälsa och hållbar utveckling, AstraZeneca
Det digitala arbetsmiljöarbetet, AstraZeneca
Learn on or log off, Scania

WORKSHOPS13:00-14:30 Science Week skolan med KTH, Unga forskare, Scania och Södertälje Science Park
13:00-16:00 Snacka STEM, engagera unga för teknik, Tom Tit13:30-17:00 FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM
Driving the shift, Scania
Elektrifiering av tunga fordon-Nu tar det fart! Scania
Scania batteriproduktion, Scania
Etablering av nytt gjuteri i Södertälje, Scania
Elektrifiering inom personbilsindustrin, Volswagen
Offentligas roll som stöd i elektrifieringen, SBK, Södertälje kommun
Fordonsdalen Stockholm – regionens fordonsindustri i omställning för klimat och konkurrenskraft.

2021 sänder vi digitalt på vår webbplats!

Programpunkter