← Tillbaka till kalendariet

Södertälje Science Week

Science Week 2022

Science Week 2-6 februari, 2022 är ett årligt samhällsforum för att skapa delaktighet för en hållbar värld.

Science Week arrangeras för femte året av Södertälje Science Park tillsammans med KTH, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och ett 40-tal medarrangörer. Vi genomför ett 60-tal kostnadsfria seminarier och workshops med tema inom hållbar utveckling, hållbar produktion och hållbar stadsutveckling.

Syftet med Science Week är att skapa intresse, kunskap och engagemang kring hållbarhet.

Vi visar en mångfald av aktiviteter, samarbeten och konkreta exempel på både av vad som görs idag och vad som kan göras i framtiden. En rad olika aktörer inom näringsliv, högskola och samhälle ger såväl breda som spjutspetsseminarier. Det kan vara forskare, smarta entreprenörer, konstnärer eller samhällsaktörer som ger inspel för en hållbar värld. Vi tar avstamp i Södertälje, men exemplen och lösningarna är generella och applicerbara överallt.

Vi vill visa upp och skapa samverkan kring hur vi tillsammans med olika lokala, regionala och nationella aktörer kan bidra till morgondagens hållbara värld.

Till Science Weeks webbplats där du kan se hela programmet!