← Tillbaka till kalendariet

Teknologier för Smarta fabriker i Sydkorea och nyheter från årets Hannover mässa

Seminariet innehåller två delar kring Smarta Fabriker, en del om utvecklingsaktiviteter i Sydkorea och en del om nyheter från Hannovermässan.

Dr Ju Yeon Lee, seniorforskare från KITECH, presenterar Forskningsaktiviteter i Sydkorea med koppling till Smart Fabrik. KITECH är Sydkoreas ledande forskningsinstitut (funktion som Tysklands Fraunhofer-institut) och Dr Lee har en bred erfarenhet från universitet, institut och företag i Sydkorea och USA. Hon har ett intresse i områden som Product lifecycle management, cyber-fysiska system och digitala stöd för produkt- och produktionsutveckling.

“This seminar introduces R&D projects and application cases for smart manufacturing in Korea. The Korean government has determined 8 core technologies, including Sensor, 3D Printing, IoT (Internet of Things), CPS (Cyber-Physical Systems), Energy Saving, Hologram, Big Data, and Cloud Computing, for smart manufacturing. KITECH (Korea Institute of Industrial Technology) is one of the government-supported research institutes to develop such technologies and apply the research results to SMMEs (small and medium-sized manufacturing enterprises). Dr. Ju Yeon Lee who is a senior researcher at KITECH is conducting a variety of R&D activities related to 8 core technologies for smart manufacturing and is helping SMMEs to implement smart factories by applying those technologies to their sites. In this seminar, she discusses some specific details and cases of R&D on each of the 8 core technologies.”

KTHs gästande professor Sang Do Noh har varit på Hannover-mässan, vilket är en av världens största mässor inom industriell teknik. Det var vid denna mässa som Angela Merkel år 2011 lanserade det tyska initiativet Industrie 4.0 och mycket av mässan rör även fortsatt digitalisering och smarta fabriker. Vi får höra vad som var nytt och spännande på 2018 års mässa, med koppling till smarta fabriker.

Observera att seminariet hålls på engelska.