Anmälan förmiddag om cybersäkerhet

Frågor att fundera på

Nedan finns ett antal frågor som du kan välja att svara på - dels för att komma bättre förberedd till seminariet, men också för att svaren vi får in kan ligga till grund för diskussion. Det är frivilligt att svara.