Södertälje Science Park med samarbetspartner erbjuder DigiFuture – ett program för företag som vill påbörja sin digitaliseringsresa. Med hjälp av coacher och experter inom digitalisering tar du ditt företag från idé mot kravspecifikation.

DigiFuture består av coachning på det egna företaget samt gemensamma träffar med andra företag. Programmet ska öka kompetens, lärande och utvecklingsförmåga, men även guida de deltagande företagen till fortsatt stöd.

Programmet riktar sig till industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Stockholm och Sörmland. DigiFuture är en utmärkt fortsättning för företag som har medverkat i Kickstart digitalisering, men passar även för företag som ännu inte har påbörjat sin digitaliseringsresa.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Niklas Olsson, niklas.olsson@mitc.nu  070 3232210

Vi startar grupper under våren 2019.

Under cirka tre-fyra månader vägleder coachen företaget från nulägesanalys till kravspecifikation för investering i digital teknik. Programmet körs i omgångar med fem företag i varje grupp och företagen får fyra gemensamma träffar och tre coachingstillfällen. Mellan träffarna erbjuds även coachning via Skype.