DigiLog bygger på tre existerande testbäddar som kommer att kopplas samman via en digital modell och simulera en typisk modern logistikmiljö.

Testbäddsprojektet möjliggör test och experiment med olika konfigurationer av komponenter (olika transportfordon exempelvis truck till AGV, nivå av manuell vs automatisk hantering), förbinder dessa med hjälp av IoT (Internet of Things) och tillåter undersökningsformer av HMI och HRI-interaktion.

Kombinationen av fysiska och virtuella testbäddar gör det möjligt att exportera och importera insamlade data från manöverdon och sensorer i flera miljöer och därigenom identifiera möjliga förbättringar vid process (informations- och materialflöde), organisationsnivåer (layouter och operativa problem) samt hur digitaliseringsteknologi kan stödja människan vid genomförandet av dagliga logistikuppgifter.

Syftet med projektet Digilog

Projektet kommer att stödja en stegvis övergång till digitaliserad logistik, där företag och användare kan hitta rätt automatiseringsnivå och välja rätt teknik för sina logistikrelaterade problem som leder till en mer hållbar produktion. Den digitala tvillingen öppnar för att experimentera med nya sätt att bearbeta, analysera och använda insamlade data (både simuleringsmodell och fysisk testbädd) för förbättrad planering, optimering av löpande processer och för underhållsändamål.


HAR DU FRÅGOR? KONTAKTA:

Jannicke Baalsrud Hauge
Universitetslektor KTH
E-post: jmbh@kth.se
Telefon: 08 79 09 433