Elevate 2030 är ett program för scale-up bolag som genom innovativa lösningar bidrar till en mer hållbar region. Vi välkomnar företag som söker verktyg för att ta nästa steg i sin utveckling, och vill öka sin kunskap inom hållbarhet, hitta nya vägar till samverkan och nätverk!

Är ni beredda att skala upp verksamheten och kanske slå er in på nya marknader? Då erbjuder Elevate 2030 ett tillfälle att få utbyta erfarenheter med andra i samma situation, hitta nya allianser och möta etablerade aktörer – både inom näringsliv, offentlig sektor och akademi.

Programmet arrangeras i ett samarbete mellan Urban ICT Arena i Kista och Södertälje Science Park och kommer innehålla två program: ett för hållbar produktion och ett program för hållbara städer.

Läs om Elevate2030 och hållbara städer med Urban ICT Arena

Programmet är kostnadsfritt för deltagande bolag och EU-finansierat. Programmet genomförs under hösten 2020. Mötena sker digitalt med möjlighet till fysiska möten beroende på hur situationen utvecklas.

Vilka företag söker vi?

Företag med digitala tjänster och/eller produkter som bidrar till att utveckla den smarta staden eller hållbar produktion. Små och medelstora företag i Stockholmsregionen som tagit sig igenom etableringsfasen och har en stark vilja att skala upp verksamheten. Företag som aktivt vill vara med och bidra till en hållbar region genom att utvecklas tillsammans med andra.

Vad krävs av er som företag?

Ett minimum på två ledande personer i företaget som är beredda att delta. Företaget utser de mest lämpade representanterna vid varje enskilt mötestillfälle, 1-2 personer/tillfälle.

Vad ingår?

Nya perspektiv och idéer för den egna verksamheten. Tillgång till det senaste inom affärsutveckling och hållbarhet. Erfarenhetsutbyte med likasinnade. Kontakt med världsledande aktörer i näringslivet. Möten med beslutsfattare i offentlig sektor. Relationer med experter inom akademin. Insyn i hur det svenska innovationssystemet kan hjälpa på resan. Möjlighet till extra coachning exempelvis inom finansiering.

Eu

Arrangeras inom ramen för Frontrunners for Sustainable Innovation, ett gemensamt, EU-finansierat projekt, mellan tre av Stockholmsregionens starkaste innovationskluster: Kista Science City, Södertälje Science Park, och KTH. Tillsammans hjälper vi små och medelstora företag att utveckla sina idéer snabbare och ta sina innovationer till marknaden.

Kontakt för Kista och Urban ICT Arena, hållbara städer

KARIN BENGTSSON
COO, Urban ICT Aren
Skicka e-post till Karin

Kontakt för Södertälje och hållbar produktion

CONNY LEMON
Projektledare, Södertälje Science Park
Skicka e-post till Conny