Vi erbjuder en kreativ utvecklings­miljö där du som aktör från näringsliv, akademi och samhälle kan driva branschöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt och nätverka.


I miljön träffas människor för att samverka, till exempel forskare, företagare, studenter, entreprenörer, projektledare, kreatörer och politiker. Vi har bland annat en öppen verkstad för alla som vill förverkliga sina idéer med hjälp av den senaste tekniken och det bästa förutsättningarna. I verkstaden, Open Prototyping Södertälje (OPS) kan du designa, ta fram prototyper och utveckla tillverkning. Även du som ännu inte provat på 3D kan träffa andra i utbildningar eller projekt. Alla är välkomna – privatpersoner, forskare, anställda, egenföretagare, innovatörer och allmänt nyfikna.