Image

Temat är hur ditt företag kan bli internationellt konkurrenskraftig

Kl 11.00 TechStalk med temat - Internationalisering via digital fjärrteknik

Kl 12.00 Företagslunch (anmäl dig här)

Kl 13.00 Mässa med företagsfrämjande organisationer.

Dagen är ett samarbete mellan Region Stockholm, STHLM GLOBAL och Södertälje Science Park


Mellan kl 11 till 15 får du som företagare möjlighet att träffa företagsfrämjande organisationer och andra företag. Samtidigt så bjuder vi på en lunch och inspiration. 

11.00 börjar Tech Stalk med rubriken - Internationalisering via digital fjärrteknik. Det är en utvecklad form av en kort inspirationsföreläsning med efterföljande kreativt samtal. Läs mer nedan. 

12.00 Företagslunch där ni som företagare får träffa en student och berätta om er verksamhet. 

I anslutning till lunchen genomför vi en mässa med flera företagsfrämjande organisationer. De har till uppgift att vara ett stöd för företags som vill utvecklas. 

Tech Stalk har rubriken - Internationalisering via digital fjärrteknik
– hur kan man snabbare, billigare och klimatsmartare vara lokalt närvarande på nya globala marknader utan att behöva resa så mycket eller betala dyrt för lokal representation?

Vid detta Tech Stalk så kommer du att få en inblick i hur du med hjälp av digital fjärrteknik kan vara både inlevelsefullt, socialt och interaktivt närvarande på andra geografiska platser.

Denna typ av fjärrteknik ger dig nya möjligheter att via digital fjärrnärvaro kunna knyta till dig både kulturell affärskompetens och lokala kontaktnät när du vill marknadsföra och sälja dina tjänster och produkter på olika marknader bortom din nuvarande huvudplan.

Vi kommer denna gång att ”stalka” det som är ”topline” inom VR/AR och virtuell visualisering och dessutom titta närmare på vad som i praktiken är ”frontline” där man redan använder billig och tillgängliga teknik på olika kreativa, sociala och interaktiva sätt.

Anders Lindgren står för inspelet till TechStalk och introducerar sig själv som en humanist som rör sig mitt i en spännande sfär av tekniska innovationer och visioner. Efter universitetsstudier har han arbetat med olika mediauttryck och var bland annat med i den första VR vågen på 90-talet. I dag är han utbildningsledare och lärare för den tvååriga yrkeshögskoleutbildninen ”VR-producent” på Xenter Botkyrka. Han säger sig inte vara så intresserad av dåtid utan ser framåt efter nya digitala produktionsmetoder och möjligheter.

Image
Image

Deltagande aktörer


 Patent- och Registreringsverket

Vi vill öka kunskapen om, och förståelse för, värdet av immateriella tillgångar. Vi vill få företagare och andra inom innovationsvärlden att hantera dem på bästa sätt för att förbättra sin lönsamhet. Vårt arbete med kommunikations- och utbildningsinsatser är en viktig del av detta. Läs mer på deras hemsida


Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.  Läs mer på deras hemsida


Image

Den personliga rådgivningen på NyföretagarCentrum är alltid kostnadsfri, objektiv och konfidentiell. Och den är alltid intimt kopplad till lokalt näringsliv. Eftersom varje NyföretagarCentrum stöds av lokalt näringsliv som ställer upp med tid, pengar och engagemang, kan vi erbjuda våra kunder tillträde till ett unikt nätverk. Där, och i rådgivarnas stora engagemang, ligger våra styrkor. Du får råd om företagande av företagare. Läs mer på deras hemsida


Image

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Läs mer på deras hemsida.


Image

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Till stöd finns den regionala utvecklingsplanen som sträcker sig fram till år 2050. Då är vi minst 3,4 miljoner invånare och utan klimatpåverkande utsläpp. Läs mer deras hemsida


EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer.  Läs mer på deras hemsida


Vi hjälper företag och föreningar med företagsrådgivning och affärsutveckling så att de gör rätt prioriteringar i de olika faserna från idé till lansering. Vi riktar oss främst till socialt hållbara företag/föreningar/innovationer som bygger på kooperativa värderingar/företagskultur.  Läs mer på deras hemsida


Image

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.
För svenska företag gör vi det genom att korta tid till marknad, hitta nya intäktsströmmar och minska risk. För internationella företag gör vi det genom att hitta nya affärsmöjligheter, öka kapitalavkastningen och vara ett opartiskt stöd. Med nätverk på alla nivåer erbjuder vi strategisk rådgivning och handfast support, såväl i Sverige som på 50 av världens mest intressanta marknader. Läs mer här


Image

Nordiska Miljöfinansieringsbolaget, NEFCO, är en Internationell finansinstitution ägd av de nordiska länderna. Vi erbjuder via fonden Nopef mjuk finansiering till SMF som vill etablera sig internationellt utanför EU. Till mer etablerade företag eller investeringsprojekt kan vi erbjuda lån eller aktiekapital för större internationella satsningar. Läs mer här


Image

STHLM GLOBAL är den regionala exportsamverkan i Stockholms län. Region Stockholm samordnar STHLM GLOBAL.
Utöver Region Stockholm består STHLM GLOBAL av följande organisationer:
• Almi Stockholm Sörmland
• Stockholms Handelskammare
• Business Sweden
• Exportkreditnämnden
• Svensk Exportkredit
• Enterprise Europe Network genom RISE och Företagarna
Målgruppen för STHLM GLOBAL är i första hand de företag som vill växa på en internationell marknad. De organisationer som ingår i STHLM GLOBAL erbjuder därför en bred portfölj av stöd. Se film längre ned. Läs mer här

Se film om Stockholm Global.