Funderar ditt företag på hållbarhet och hur det kan skapa lönsamhet hos er? Södertälje Science Park anordnar tillsammans med PURE ACT (vinnare av SKAPA-priset Stockholm 2019) ett hållbarhetsprogram för er som vill få kunskap om hur hållbarhet kan integreras i affärsverksamheten och stärka varumärket.

Programmet inleds med en nulägesanalys som ger förståelse för vilka hållbarhetsfrågor och globala mål som är relevanta för just ditt företag. Därefter skapar vi tillsammans en hållbarhetsrapport enligt kraven i Hållbarhetslagen i ÅRL. Efter avslutat program erhåller ni ett certifikat som stärker er hållbarhetsprofil.

Detta får ert företag:

  • Delta på fyra workshops
  • 1 års tillgång till PURE ACTs digitala hållbarhetsverktyg
  • Ett digitalt och ett inramat certifikat

Tid: Samtliga träffar sker mellan klockan 09.00-12.00.
Plats: Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12, Södertälje
Antal företag och deltagare: Max 12 företag med 2-3 personer per företag. Först till kvarn!
Storlek på företag: Från 5-100 anställda

Om träffarna och innehåll i  Hållbarhetsprogrammet

Träff 1: Fredag den 14 februari – Nulägesanalys 
Tillsammans analyserar vi vilka hållbarhetsfrågor och globala mål som är relevanta för ert företag. Vi genomför också en klimatberäkning för att ge bättre förståelse för er verksamhets påverkan och utsläpp. Tillsammans analyserar vi vilka hållbarhetsfrågor och globala mål som är relevanta för ert företag. Vi genomför också en klimatberäkning för att ge bättre förståelse för er verksamhets påverkan och utsläpp.
Under detta tillfälle får vi besök av en extern inspiratör. Under detta tillfälle får vi besök av en extern inspiratör.

Träff 2: Fredag den 6 mars – Påbörja hållbarhetsrapporten
Ni introduceras i PURE ACTs digitala verktyg där ni, med stöd av oss, skapar en hållbarhetsrapport baserad på ert nuläge. Verktyget innehåller olika checklistor som ni betar av en efter en. Ni introduceras i PURE ACTs digitala verktyg där ni, med stöd av oss, skapar en hållbarhetsrapport baserad på ert nuläge. Verktyget innehåller olika checklistor som ni betar av en efter en.

Träff 3: Fredag den 20 mars – Färdigställ hållbarhetsrapporten
Tillsammans kompletterar vi er påbörjade hållbarhetsrapport med den information som krävs enligt Hållbarhetslagen. Hållbarhetslagen omfattar egentligen bara sveriges största företag men den påverkar alla. Som mindre företag är det viktigt att också följa Hållbarhetslagen för att rusta sig inför hårdare krav i leverantörskedjan. Tillsammans kompletterar vi er påbörjade hållbarhetsrapport med den information som krävs enligt Hållbarhetslagen. Hållbarhetslagen omfattar egentligen bara sveriges största företag men den påverkar alla. Som mindre företag är det viktigt att också följa Hållbarhetslagen för att rusta sig inför hårdare krav i leverantörskedjan.

Träff 4: Fredag den 17 april – Vi blickar framåt 
Vi förklarar hur granskningen av hållbarhetsrapporten kommer gå till och vad certifikatet innebär. Vi diskuterar vilka insatser som är lämpliga framöver och vad ni bör tänka på i er hållbarhetskommunikation. Slutligen ger vi förslag på hur ni kan sprida er nyvunna kunskap till era kollegor. Vi förklarar hur granskningen av hållbarhetsrapporten kommer gå till och vad certifikatet innebär. Vi diskuterar vilka insatser som är lämpliga framöver och vad ni bör tänka på i er hållbarhetskommunikation. Slutligen ger vi förslag på hur ni kan sprida er nyvunna kunskap till era kollegor. Under detta tillfälle får vi besök av en extern inspiratör. Under detta tillfälle får vi besök av en extern inspiratör.

Kostnad

5.000:-/företag under 10 anställda
8.000:-/företag upp till 50 anställda
10.000:-/företag med över 50 anställda

Är du intresserad av att delta i höstens omgång?

Inspirationsträff till höstens omgång den 17 april 13.00-14.00 på Södertälje Science Park. Läs mer och anmäl dig till inspirationsträffen

Frågor? Kontakta:

EVA HELÈN
Utvecklingsstrateg
Mobil: 076-648 33 60
Skicka e-post till Eva Helén

Deltagare som går vårens första program (Foto ovan)

Raden högst upp från vänster: Linnea Eriksson – PureAct, Liudmyla (Mila) Viniavska-Smarta Val, Gunilla Ullbrand-St Ragnhild, Therese Svensk – PureAct

Raden längst ner från väster: John Hultberg – RP, Åsa Marianne Eriksson-Mälarhöjdens skola, Elena Wallén Björkenäng-Symbols for Success, Eva Helén-Södertälje Science Park, Roger Baaki- N4, Linda Lindqvist- N4, Mouris Eliya – Il forno della Pita