Södertälje Science Park - inspiration och utveckling

Vi erbjuder paketerade tjänster för innovativ utveckling och samverkan. Tjänsterna innefattar bl.a. process- och innovationsledning samt utbildning i samverkan med våra samarbetspartners:

Prototyping

Tekniskt, metodmässigt och praktiskt stöd för prototyputveckling.


Öppen innovation

Öppna upp din innovationsprocess och utveckla dina idéer och ditt team tillsammans med andra i samarbete med t.ex. Ideon Open.


Framtidsscenario Lab

Undersök hur megatrender påverkar din värdekedja och workshopa med huvudaktörer i din bransch.


Innovationstävlingar

Vi hjälper dig arrangera innovationstävlingar tillsammans med entreprenörer, studenter och samhällsaktörer.


Design thinking

Metoden hjälper dig att hitta nya kreativa lösningar på olika framtidsutmaningar, i samarbete
med t.ex. KTH Openlab.


SME-nätverk Digitalisering

Nätverket utbyter kunskap om digitalisering och ger kurser och workshops i samarbete med Teknikföretagen.


LEAN

Tillsammans med KTH Leancentrum erbjuder vi nätverk, erfarenhetsutbyte och processutveckling.