Hållbarhetsprogrammet

Hållbarhetsprogrammet ger konkreta tips och verktyg för att etablera ett relevant och strukturerat hållbarhetsarbete med tydlig koppling till de globala målen och hållbarhetslagen. Efter avslutat program har ni möjlighet att erhålla ett certifikat.
Linnea Eriksson och Therese Svensk från PURE ACT.

Hållbarhet i den strategiska planeringen skapar goda förutsättningar att säkra dina affärer. Södertälje Science Park erbjuder i samarbete med PURE ACT ett kostnadsfritt program för dig som vill stärka ditt företags varumärke och konkurrenskraft genom strategiskt hållbarhetsarbete. Programmet har ett marknadsvärde på ca 19 920 kr och är utformat för små och medelstora företag.

Det här får ni som företag:

  • Delta på fyra halvdags webbinarium/workshops
  • 1 års tillgång till PURE ACTs digitala verktyg för hållbarhetsrapportering
  • Ett certifikat (förutsatt att ni låter er revisor granska hållbarhetsrapporten)

Hållbarhetsprogrammets innehåll

Förarbete
Vi går igenom viktig information om hållbarhet och vilka nya krav som finns på små och medelstora företag. Därefter guidar vi er genom en intressent- och väsentlighetsanalys som hjälper er att fastställa vilka hållbarhetsfrågor ni bör prioritera, kopplat till de globala målen.

Introduktion i det digitala verktyget
Vi introducerar er i PURE ACTs digitala verktyg och förklarar hur ni skapar er hållbarhetsstrategi och hållbarhetsrapport utifrån de prioriteringar och avgränsningar som vi kommit fram till under första seminariet. Det digitala verktyget innehåller checklistor av olika slag som ni får bearbeta på egen hand efter seminariet. Läs om PURE ACT:s digitala plattform på deras webbplats.

Hållbarhetsrapporten
Vi följer upp hur det självständiga arbetet har gått och öppnar upp för diskussion och frågor. Vi förklarar vad ni behöver göra för att hållbarhetsrapporten ska uppfylla kraven i Hållbarhetslagen så att ni efter programmet kan erhålla ert certifikat.

Implementering och kommunikation
Vi förklarar hur ni går vidare med hållbarhetsarbetet efter programmet. Här blir det fokus på implementering och inkludering av medarbetarna samt extern kommunikation. Vi kommer också förklara vilket stöd ni kan få på området framöver.

Skicka in en intresseanmälan

Intresserad av att delta? Kontakta Eva Helen!