Image

Hur blir ditt företag framgångsrikt genom standardisering, immaterialrättskunskap och ackreditering? Välkommen till vår digitala företagsutvecklingslunch den 16 juni mellan klockan 12.00-13.00.  

Hur skapar ett företag förutsättningar för ett lyckat marknadstillträde för sin produkt?

Kunskap om immaterialrätt, standardisering och ackreditering ger dig större chans till framgångsrik marknadsaccess.

Hur kan du bygga ditt varumärke genom att använda standarder och ha koll på produktkrav, till exempel CE-märkning?

Program 12.00-13.00 (Via Zoom)

  • Introduktion
  • Information från Södertälje Science Park och STHLM GLOBAL
  • Seminarium - Hur produktlanserar du på rätt sätt
  • Frågestund via chatt eller mail till: conny.lemon@sscp.se
  • Avslutning

Dagen genomförs i samarbete med SIS (Svenska institutet för standarder) och Region Stockholm som koordinerar nätverket STHLM GLOBAL.

Länk till sändningen som sker via Zoom


Anmäl dig till webinariet

Medverkande i seminariet

Anna Jonsson
SIS (Svenska institutet för standarder)

Bettina Funk
ITS (Svenska Informations- och Telekommunikation standardiseringen)

Magnus Pedersen
Swedac (Sveriges nationella ackrediteringsorgan)

Charlott Galant
PRV  (Patent- och registreringsverket) 

Övriga deltagare

Mikael Ek
Södertälje Science Park

Conny Lemon
Södertälje Science Park

Ann-Christin Nyberg
Region Stockholm

Ann Wiklund
Region Stockholm

Sven Sievers
Business sweden

Ervin Alic
RISE

Stefan Sonnerstedt
Connect Sverige | Region Öst

SIS (Svenska institutet för standarder) är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder.

Hos oss kan aktörer ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att best practice sprids och tillämpas i Sverige.

Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

Vill du veta mer eller bidra till att skapa smarta globala lösningar, läs mer om att delta i standardutveckling eller kontakta oss.

STHLM GLOBAL är den regionala exportsamverkan i Stockholms län.

Syftet med exportsamverkan är att i enlighet med Sveriges exportstrategi förenkla för dig som företagare att växa internationellt. Vi riktar oss till företag som vill ta till vara globaliseringens möjligheter.

En marknad är inte den andra lik och utmaningarna för dig som företagare kan variera. Därmed varierar även ditt behov av stöd. Som företagare kan du få stöd i form av till exempel rådgivning, finansiering och nätverk. Via länkarna på den här sidan kan du hitta information och stöd för ditt företags internationalisering. Nedan hittar du en lista på alla aktörer i Stockholm län som kan hjälpa dig på olika sätt.

Läs mer på verksamt.se