Södertälje Science Park är mötesplatsen för människor, idéer och kunskap inom hållbar produktion. Genom att stötta företag, driva utvecklingsprojekt och skapa nätverk kan vi tillsammans jobba för att Sverige skapar värde inom smart och hållbar produktion.

Du som producerande företag, startup eller innovatör kan få hjälp av oss att ta nästa steg. Vi kan hjälpa dig med företagsutveckling, produktionsutveckling och nätverk.

Som producerande företag eller startup får du hjälp att växla upp affärerna. Genom att skruva på lösningar och tackla utmaningar kan vi tillsammans ta ert företag framåt med hållbarhet i fokus.

Har du en prototyp och närmar dig en produktionsfas? Hos oss kan du som startup få hjälp med nästa steg. Har ditt företag en produktionsutmaning? Vi kan hjälpa er att utveckla nya lösningar genom en bredd av metoder och verktyg.

Kom och knyt viktiga kontakter för framtiden med hjälp av vårt nätverk! Här finns bland andra KTH, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och kontakter med andra företag, tillverkare, Science Parks och inkubatorer.