Vi startar upp ”Friends of Södertälje Science Park”, ett program med syfte att främja utvecklingen hos företag i Stockholmsområdet. Den 29 september mellan 9.00-11.00 arrangerar vi första träffen digitalt.

Programmet ”Friends of Södertälje Science Park” är kostnadsfritt och en blandning av nätverksbyggande, kompetenshöjande  aktiviteter och matchningar mellan behov och erbjudanden. Vi träffas regelbundet kvartalsvis – både fysiskt och digitalt, första träffen den 29 september blir digitalt.

Det här får du:

  • Ni är först med att få information om våra program och aktiviteter
  • Vi hjälper till att etablera och driva intressebaserade nätverksgrupper.
  • Träffa representanter från storbolagen i vår närhet
  • Ni får förmånliga erbjudanden och rabatter på utbildningar
  • Tillgång till kontors- och konferensrum på Södertälje Science Park.
  • Behovsanalys,  coachande samtal och matchning
  • Ta del av vad som händer på forskningssidan som är relevant för dig som företagare och få hjälp med kontakt med forskare, studenter och praktikanter.

Du får personlig hjälp från oss på Södertälje Science Park, vi har erfarna medarbetare finns för att identifiera, prioritera och hitta bästa stödet för att jobba med just er utveckling och öka er konkurrenskraft. Vi riktar oss till små och medelstora företag med produktion och/eller industrinära tjänster. 

Hör mer om att bli Friends och ställ frågor!

Anmäl intresse för att bli Friends of Södertälje Science Park och för deltagande den 29 september 

Frågor? Kontakta: Mikael Ek, mikael.ek@sscp.se eller Conny Lemon, conny.lemon@sscp.se