Till följden av Coronaviruset kraftsamlar vi digitala stöd och utbildningar som erbjuds av oss och andra aktörer till små och medelstora företag. Syftet är att skapa förutsättningar att ta sig vidare ur krisen.

Samlad information från Verksamt till företagare till följd av coronaviruset

Workshops – företagsutveckling

Kundresan – förstå dina anställda bättre och skapa samsyn i företaget

Genom en kundresa skapar du större engagemang, kundfokus och förståelse hos personalen för att jobba med ständiga förbättringar och lägger grund för kommande förändringsarbeten.
Arrangör: Södertälje Science Park
Kontakt:
Mikael Ek, mikael.ek@sscp.se
Kostnad: Gratis
Läs mer om workshopen Kundresan


Utbildningar

Hållbart ledarskap med lean

Vi drar igång en webbaserad utbildning, Hållbart ledarskap med lean, i början av maj. Finns det möjlighet att få draghjälp av er för att få deltagare till kursen? Kursen är en pilot och därför är den här omgången gratis, så när som på kurslitteratur (en bok) som studenten får betala själv.
Arrangör: Leancenter
Kontakt:
Kostnad: 


Hållbarhetsprogrammet PURE ACT

Inkludera hållbarhet i ditt företags strategi och stå starkare efter Coronakrisen. Under hållbarhetsprogrammet får ni konkreta tips och verktyg för att etablera ett relevant och strukturerat hållbarhetsarbete med tydlig koppling till de globala målen och Hållbarhetslagen i Årsredovisningslagen (ÅRL). Efter avslutat program erhåller ni ett certifikat.
Arrangör: Södertälje Science Park och PURE ACT
Kontakt: Eva Helén, eva.helen@sscp.se 
Kostnad: 5.000:-/företag under 10 medarbetare, 10.000:-/företag över 10 medarbetare, 15.000:-/företag över 50 medarbetare.
Läs mer om Hållbarhetsprogrammet och anmäl dig


Extrainsatta distanskurser för svensk industri

Mälardalens Högskola har tagit fram flera distanskurser inom mjukvaruutveckling och AI som främst vänder sig till yrkesverksamma som blivit permitterade och arbetslösa på grund av rådande situation. Samtliga kurser ges på engelska, är kostnadsfria, på avancerad nivå, helt online och ger 2,5 högskolepoäng per kurs. Dessutom erbjuder vi en MOOC-kurs inom AI, som du kan studera när du vill.
Arrangör: Mälardalens Högskola
Kontakt: Susanne Rönnemark Nording, susanne.ronnemark.nording@mdh.se
Kostnad: Gratis
Läs mer om disntanskurserna på Mälardalens Högskola


Frukostklubben – Södertälje kommun

Frukostklubben är en mötesplats för information, inspiration, dialog och debatt kring Södertälje som företagarkommun. Destination Södertälje arragerar Frukostklubben sex gånger per år tillsammans med Södertälje kommun, Stockholms handelskammare och Företagarna Södertälje/Nykvarn. Syftet med Frukostklubben är att erbjuda en mötesplats för företagare för information och inspiration. Inbjudan kommer per mail inför varje tillfälle till företagare i deras utskickslista.
Arrangör: Södertälje kommun, Stockholms handelskammare och Företagarna Södertälje/Nykvarn
Kontakt: Katharina Forsgård, katharina.forsgard@sodertalje.se 
Kostnad: Gratis