Genom att ge utrymme för hållbarhet i den strategiska planeringen skapar du goda förutsättningar att säkra dina affärer. Under vintern 2021 erbjuder Södertälje Science Park, i samarbete med PURE ACT, ett program för dig som vill stärka ditt företags varumärke och konkurrenskraft genom strategiskt hållbarhetsarbete.

Detta blir fjärde omgången av vårt mycket uppskattade hållbarhetsprogram där ni får konkreta tips och verktyg för att etablera ett relevant och strukturerat hållbarhetsarbete med tydlig koppling till de globala målen och Hållbarhetslagen. Efter avslutat program har ni möjlighet att erhålla ett certifikat.

Det här får ni som företag:

  • Delta på fyra halvdags webbinarium/workshops
  • 1 års tillgång till PURE ACTs digitala verktyg för hållbarhetsrapportering
  • Ett certifikat (förutsatt att ni låter er revisor granska hållbarhetsrapporten)

Tid: Samtliga träffar sker mellan klockan 09.00-11.30
Plats: Digitalt via Zoom
Antal företag och deltagare: Max 12 företag med 1-3 personer per företag. Först till kvarn!
Storlek på företagen: 5-150 medarbetare.
Pris: 5.000:-/företag under 10 medarbetare, 10.000:-/företag över 10 medarbetare, 15.000:-/företag över 50 medarbetare
Anmäl dig redan nu, begränsat antal platser!

Kontaktperson:
Eva Helén, eva.helen@sscp.se, 0766-483 360

Hållbarhetsprogrammets innehåll

Webbinarium 1 (11 november) – Förarbete
Vi går igenom viktig information om hållbarhet och vilka nya krav som finns på små och medelstora företag. Därefter guidar vi er genom en intressent- och väsentlighetsanalys som hjälper er att fastställa vilka hållbarhetsfrågor ni bör prioritera, kopplat till FNs 17 globala mål.

Webinarium 2 (18 november) – Introduktion i det digitala verktyget
Vi introducerar er i PURE ACTs digitala verktyg och förklarar hur ni skapar er hållbarhetsstrategi och hållbarhetsrapport utifrån de prioriteringar och avgränsningar som vi kommit fram till under första seminariet. Det digitala verktyget innehåller checklistor av olika slag som ni får bearbeta på egen hand efter seminariet.

Webinarium 3 (2 december) – Hållbarhetsrapporten
Vi följer upp hur det självständiga arbetet har gått och öppnar upp för diskussion och frågor. Vi förklarar vad ni behöver göra för att hållbarhetsrapporten ska uppfylla kraven i Hållbarhetslagen så att ni efter programmet kan erhålla ert certifikat.

Webinarium 4 (9 december) – Implementering och kommunikation
Vi förklarar hur ni går vidare med hållbarhetsarbetet efter programmet. Här blir det fokus på implementering och inkludering av medarbetarna samt extern kommunikation. Vi kommer också förklara vilket stöd ni kan få på området framöver.

Anmäl dig redan nu, begränsat antal platser!