Genom en kundresa skapar du större engagemang, kundfokus och förståelse hos personalen för att jobba med ständiga förbättringar och lägger grund för kommande förändringsarbeten.

Södertälje Science Park har tillsammans med ett designtjänsteföretag tagit fram en workshop som är baserad på en validerad designmetodik. Workshopen är ett kreativt verktyg för att utifrån ett kundperspektiv identifiera det verkliga behovet och möjligheter utifrån företagets egna styrkor att öka sin konkurrenskraft. Vi riktar oss till små och medelstora företag med produktion och/eller industrinära tjänster.

Metodiken vi använder innebär att man med fördel kan engagera en stor del av personalen från olika verksamhetsområden i workshopen.

Inbjudan Kundresan (PDF)

För vem? Vi riktar oss till små och medelstora företag med produktion och/eller industrinära tjänster i Stockholm/Mälardalen.

Tidsåtgång: 3 timmar

Antal personer: 3-20 personer (flexibelt)

Kostnad: kostnadsfri

Format: digital

Digitala förutsättningar: Zoom & Trello. www.zoom.usn och www.trello.com

När: Flera tillfällen finns – kontakta oss för tillgänglighet.

Anmälan: Intresseanmälan sker via mail till Mikael Ek eller Victor Strimfors

 Mobil: 0733-129257 (Mikael), 0763-44 84 77 (Victor)

*Tillkommer ett förberedande möte och uppföljning om cirka 1 timme vardera.