För att stärka sin konkurrenskraft, att se nya möjligheter och skapa ett försprång krävs att man har bra kännedom om och kan tolka vad som händer i omvärlden, även som litet företag.  Vad är relevant att ha koll på? Varför?  Hur ser en effektiv process för omvärldsanalys ut?  Hur prioriterar man och hur får man ut så mycket som möjligt av sin omvärldsanalys? Och vem/vilka ska delta i arbetet?

I en serie om fyra digitala, interaktiva seminarier kommer vi rusta dig med insikter, metoder och verktyg som gör att du och ditt företag kommer att kunna jobba mer effektivt och fokuserat med att ha koll på vad som är relevant för just er.  Vi är övertygade om att ni inte bara kommer att kunna skapa ett försprång: omvärldsbevakning är inspirerande och skapar ett större engagemang och innovationskraft.

I serien ingår:

  • Inspirerande (och skrämmande) exempel på när omvärldsanalys och brist på denna gett stora effekter.
  • Frivilliga hemläxor, tips stöd för er att redan nu börja arbeta praktiskt och metodiskt med omvärldsanalys
  • Metodik i form av en 7 stegsmodell för fokuserat, effektivt arbete.
  • Lägga grunden för fortsatt arbete och belysa de vanligaste fallgroparna och svårigheterna samt tips på hur dessa kan hanteras.

Seminarierna sker i Zoom och  leds av Bengt Wahlström och Carina Sjödin, bägge med många års erfarenhet av att utveckla både små och stora organisationers arbete med omvärldsanalys och framtidsstrategi

Datum för seminarierna

Seminarie 1, tema: Inspiration
Onsdag 9 september klockan 13.oo-14.00

Seminarie 2,tema: Metod
Onsdag 23 september klockan 13.00-14.00

Seminarie 3, tema: Fortsatt, systematiskt metodarbete
Onsdag 7 oktober klockan 13.00-14.00

Seminarie 4, tema: Skapa omvärldsgrupper och nätverk
Onsdag 14 oktober klockan 13.00-14.00

Jag vill anmäla mig

Kontakt vid frågor

Mikael Ek
Projektledare, Södertälje Science Park
Mobil: 0733 12 92 57
mikael.ek@sscp.se