Innovationscheckar för små och medelstora företag

KlasAktuellt

Södertälje Science Park fördelar tillsammans med SISP-nätverket ut innovationscheckar till små och medelstora företag. Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova för att stärka företagens innovationsförmåga och konkurrenskraft.

En innovationscheck används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Checkarna bekostar extern kompetens inom tre olika områden: affärsutveckling, infrastruktur och immateriella tillgångar (IP). Upp till takbeloppet finns det möjlighet att kombinera insatser av olika checktyper, till exempel att först nyttja en infrastrukturcheck och därefter en affärsutvecklingscheck såvida de avser samma projekt i företaget.

Intresseanmälan för vårens omgång är stängd. Intresseanmälan öppnar igen i höst.

Du kan läsa mer om innovationscheckarna på SISP:s hemsida. Vid frågor, kontakta raoul.ilia@sscp.se.