Årets Innovationspris 2019 – N4

Motivering:

Genom att lyssna på kundens behov av att drivas av viljan att ständigt förbättras har årets vinnare utvecklat och levererat ett innovativt erbjudande och en arbetsmetod som långsiktigt skapar värde och hållbarhet för såväl kunden som för den egna organisationen,

Årets Innovationspris 2018 – Lokatt Helmets

Lokatt Helmets utvecklar nästa generations miljövänliga skid/snowboardhjälmar. De ger den extrema åkaren som aktivt tar ställning för miljön och har höga krav på utrustning, möjligheten att göra ett miljösmart val utan att kompromissa på säkerheten. Hjälmarna är beräknade att ge en tredjedel så stort koldioxidutsläpp som traditionella hjälmar och innehåller hela 88% biobaserat eller återvunnet material, vilket gör att utförsåkare, likt Lokatten kan ta sig ner för backarna med knappt några märkbara avtryck.

Årets Innovationspris 2017 – Scania

Scania med sin innovativa marknadsplattform Scania One. Scania One är en Cloud-baserad plattform som tillgängliggör data och innovativa hjälpmedel för förare och åkeri, bland annat genom ”augmented reality” för instruktioner och Scania Fleet Management som är ett omfattande system för uppföljning och analys.

Scania använder nya sätt för att underlätta livet för såväl privatpersoner som branschen. Företaget är verksamt i en traditionell bransch men har genom nytänkande och öppenhet tagit fram en plattform för delning och öppna data som ger möjligheter för branschöverskridande utveckling, hållbarhet och säkerhet. Innovationen skapar förutsättningar för företagets fortsatta ledande position inom hållbara transporter och i Södertälje.

Årets Innovationspris 2016 – Salipro BioTech

Salipro BioTech har tagit fram en angelägen innovation som både kan förkorta, förbilliga och effektivisera framtagningsprocessen av nya läkemedel och vaccin till gagn för patienten. Det är ett svenskt patent med stora globala möjligheter inom läkemedelsutveckling med en tydlig lokal anknytning till Södertälje.

Vinnare 2015

Pharem Biotech
Pharem Biotech adresserar ett globalt och angeläget problem. Produkten bidrar till att förbättra hälsan och miljön. Det är ett nytt och kostnadseffektivt sätt att rena dricksvatten från miljögifter och läkemedelsrester. Vatten är helt centralt för människans överlevnad