Innovativa startups sökes för ökat återbruk

Charlie BrusvikÖvriga

 

I ett projekt finansierat av Avfall Sveriges utvecklingssatsning efterlyses nu innovativa startup-företag för att öka återbruket av hushållens grovavfall. Projektet leds av Södertälje kommun och genomförs i samarbete med Avfall Sverige och Ignite Sweden. 
 
Bakgrunden till projektet är underlag som visar att uppemot 10 procent av grovavfallet är saker som kan återanvändas. Eftersom återanvändning som regel skapar en större miljövinst än återvinning skulle det ha stor betydelse om återanvändningen kunde öka. 
 
– Om vi ska mångdubbla återanvändningen jämfört med idag så kommer det krävas innovativa lösningar i en nästan industriell skala. Vi hoppas att Ignite ska kunna hjälpa oss att få kontakt med startup-företag som kan hitta sådana lösningar, säger Tomas Thernström, projektledare på Södertälje kommun.

Målet är att exponera 1 000 startup-företag mot utmaningen att öka återanvändningen och att 20 företag ska delta vid studiebesök på återvinningscentraler. Detta ska resultera i minst två designade förslag till pilotförsök. Som en del i att öka intresset och kunskapen om behoven hos startup-företag har en kort film tagits fram.
 
Projektet bygger på samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi och vill koppla ihop avfall, cirkularitet och innovation. I projektet medverkar därför även kommunala näringslivsutvecklare, Södertälje Science Park och Business Region Göteborg. Medverkar i projektet gör även Telge Återvinning, Vafab Miljö, Sörab och Göteborg Kretslopp och Vatten med flera.

*Ignite Sweden är ett ideellt initiativ som syftar till att främja innovation och påskynda kommersialisering genom att ansluta start-ups till stora företag och offentliga organisationer. Ignite samordnas av Swedish incubators and science parks.

Läs mer om Ignite Sweden

Artikeln på Avfall Sveriges webbplats