Produktionsänglar är en unik möjlighet att stödja industrialisering och skala upp en fysisk produkt från prototyp till serieproduktion. Ett sätt att ta sig förbi dödens dal. Produktionsänglar anordnas av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park.

Produktionsänglar har ett upplägg som påminner om Affärsänglar men med inriktning mot den senare delen i värdekedjan som ibland brukar kallas för dödens dal.

Det här får du och ditt startup-bolag:

  • Inspiration och coachning på workshops
  • Tillgång till bred nätverk och produktionsexperter
  • Möjlighet att få leverantörskontakter
  • Guide till fortsatt stöd 1-2
  • Startups får möjlighet att pitcha sitt industrialiseringscase för en produktionspanel. Medverkan är kostnadsfritt för deltagande startup

Vi matchar startup med leverantör

Under hösten 2020 genomför vi digital matchmaking i samverkan med Vinnova. Målet är att stötta minst 25 startups att gå från prototyp till lokal produktion i Sverige istället för att producera i lågkostnadsländer. Målet är att starta nya produktionssamarbeten mellan startups och leverantörer i Sverige, genom digital matchning. Detta kommer att stötta både startups i deras industrialiseringsfas och SME:er som får möjlighet att hitta lokala leverantörer samt hjälpa lokala leverantörer att hitta nya kunder. Digital Matchmaking kommer att köras i fem omgångar med fem startups per gång.