Allt större intresse för hållbar livsmedelsproduktion

Klas MattssonScience Week

Den inhemska livsmedelsproduktionen måste öka och den behöver bli mer hållbar. Bland dem som driver utvecklingen framåt finns utvecklingsnoden MatLust, som också för upp frågan på agendan under Science Week. – Livsmedelsindustrin är en framtidssektor med stor utvecklingspotential, konstaterar Helena Nordlund, projektledare för Södertäljebaserade MatLust.

Den nationella livsmedelsstrategin från 2017 har hjälpt till att sätta fokus på var, hur och av vad våra livsmedel produceras. Det är till stor hjälp, eftersom utmaningarna också är omfattande, menar Helena Nordlund:

– Andelen ekologiska produkter behöver blir större, vi måste dra ner på transporterna och öka andelen lokala produkter i säsong. Vi konsumenter behöver minska mängden animalier på tallriken. Och slutligen måste vi minska svinnet, i alla led.

Hjälper företag till ökad hållbarhet och tillväxt

Näringslivsprojektet MatLust är ett exempel på hur man handfast kan driva utvecklingen framåt. Den regionala utvecklingsnoden har sprungit ut det livsmedelsarbete som Södertälje kommun drivit under lång tid.

– Redan i början av 2000-talet bestämde sig kommunen för att använda inköpen av mat till offentliga måltider som ett verktyg i miljöarbetet, förklarar Helena Nordlund.

Genom innovationsprogram och utbildningar inom affärsutveckling hjälper MatLust sedan 2015 små och medelstora livsmedelsföretag till ökad hållbarhet och tillväxt. Man arbetar också med en så kallad ”testbädd”:

– Tillsammans med Södertälje kommun hjälper vi företag att utveckla sina produkter så att de passar för storköksmarknaden. Det gör vi genom att testa nya, lämpliga produkter i Södertäljes skolkök.

En del av företagen som MatLust stöttar är sådana som förädlar outnyttjade råvaror.

– Det kan handla om att använda kött från värphöns, göra färs på den så kallade skräpfisken braxen eller sorbet på vassle som är en stor biprodukt vid osttillverkning, förklarar hon.

Ett företag med hållbarhet som ledord och som följt MatLust från projektstarten är Nordisk Råvara.

– Det har varit ett väldigt givande samarbete, där vi både tagit del av program och utvecklingsinsatser och kunnat omsätta idéer och samarbeten i praktik, säger företagets vd Tomas Erlandsson.

Jordhälsan i fokus

Nordisk Råvara startade som ett pilotprojekt för över tio år sedan och Tomas Erlandsson menar att uthållighet är den viktigaste faktorn för att man lyckas växa och utvecklas.

Företaget samarbetar med odlare runt om i Sverige som producerar ekologiskt odlade baljväxer. En del är växter som förr tillhörde basfödan, som gråärt och bondböna. Andra, som lupinbönan, har man med framgång lyckats odla även på våra breddgrader.

– Skonsam odling med jordhälsan i fokus är en av de stora vinsterna. De här växterna fixerar kväve och tillför nödvändiga sockerarter till jorden, förklarar han.

Företaget är en pionjär på området – över 90 procent av de baljväxter svenskarna konsumerar är fortfarande importerade.

Under Science Week deltar Nordisk Råvara i ett samtal med representanter från KTH, Näringsdepartementet och Sweden Food Arena kring hur kunskap och innovation kan öka livsmedelproduktionen och göra den mindre sårbar.

Livsmedelsproduktion är också temat för den prisbelönta författaren och arkitekten och Carolyn Steels föreläsning om hur livsmedel format våra samhällen och städers uppbyggnad, och vilka konsekvenser det fört med sig in i vår samtid.

Över 60 programpunkter om hållbarhet

Science Week är öppet för alla och kostnadsfritt. Ett samhällsforum som går av stapeln 2–6 februari 2022 om hållbarhet, med 60 digitala live-seminarier om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling. Science Week arrangeras av Södertälje Science Park tillsammans med KTH, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och ett 40-tal medarrangörer. Se hela programmet här!