Vill ni vara med och arrangera en programpunkt 2022? Här nedan ser ni vad som krävs och kan hitta inspiration från tidigare års programpunkter. Målgruppen för Science Week är bred, aktiviteterna kan rikta sig till såväl företag, studenter, gymnasieelever som allmänhet. Kanske har ni något att lansera? En rapport, ny produkt eller intressant forskning?

Huvudsyftet med Science Week är att bidra till ett hållbarare samhälle och visar framtidens hållbara produktion.

Våra delmål är att:

  • Visa Södertälje som en attraktiv och hållbar plats för framtida utveckling.
  • Visa Södertälje som ledande aktör inom hållbar produktion.
  • Stimulera till nyfikenhet på forskning, utveckling, innovation och högre utbildning.

Hur gör jag för att bli medarrangör?

Science Week 2022 har huvudteman hållbar utveckling , hållbar produktion  och hållbar stadsutveckling. Under helgen arrangeras ett 24-timmars hackathon av Södertälje kommun.

  • Har din organisation något intressant att förmedla som kopplar till våra teman så kontakta oss gärna.
  • Bestäm vilken som är er huvudmålgrupp och vilka ni vill bjuda in.

Läs mer om temadagarna

Ditt ansvar som arrangör

Södertälje Science Park står för övergripande kommunikation/marknadsföring av alla programpunkter och samordnar konceptet. Arrangörer får stöd av Södertälje Science Park för att utveckla sitt innehåll och även ett media-kit av oss att använda vid marknadsföring.

Medarrangörer ansvarar själva för:

  • Planering
  • Kostnader
  • Marknadsföring i sina kanaler
  • Rekrytering av deltagare
  • Genomförande

Se fler program från tidigare Science Week (fysiska)

Välkommen att skapa framtida möjligheter både för dig och din organisation!


Vill ni vara med och arrangera en programpunkt?

Är din organisation intresserad av att medverka under Science Week? 2022 är arrangemanget digitalt. Kontakta oss gärna så diskuterar vi olika möjligheter.

Eva Helén
Science Week-general
Övergripande koncept- och innehållsansvarig
Telefon: 08-523 037 57
Skicka e-post till Eva Helén

Tanya Mineur
Event Manager, projektleder produktion, film och event
Telefon: 073-147 07 41
Skicka e-post till Tanya Mineur