Målgruppen för Science Week är bred, aktiviteterna kan rikta sig till såväl företag, studenter, gymnasieelever som allmänhet. Kanske har ni något att lansera i samband med Södertälje Science Week?

Hur gör jag för att bli medarrangör?

  • Bestäm vilken aktivitet ni vill göra. Ska det vara en föreläsning, seminarium eller workshop?
  • Vad har ni för tema? Forskning, digitalisering, entreprenörskap, samhällsutveckling, produktion, hållbarhet eller hållbar produktion?
  • Bestäm vilken som är er huvudmålgrupp och vilka ni vill bjuda in

Inspiration till programpunkter

Om ni behöver inspiration till att skapa porigramounkt kan ni kikapå tidigare års event.

Ditt ansvar som arrangör

Södertälje Science Park står för övergripande kommunikation och samordning av koncept. Alla arrangörer får ett media-kit av oss att använda vid marknadsföring och stöd från Södertälje Science Park.

Medarrangörer ansvarar själva för:

  • Planering
  • Kostnader
  • Marknadsföring
  • Rekrytering av deltagare
  • Genomförande

Välkommen att skapa framtida möjligheter både för dig, din organisation och för Södertälje!


Kontakt

Eva Helén
Övergripande ansvarig och konceptutvecklare, Science Week
Telefon: 08-523 037 57
Skicka e-post till Eva Helén

Charlie Watz
Kommunikationsansvarig
Telefon: 076-855 08 14
Skicka e-post till Charlie Watz