Elever i gymnasieskolan är välkomna att delta på Science Week. Tanken är att ge inspiration och uppslag om vad de kan studera och arbeta med i framtiden. Vi har specialanpassade seminarier för gymnasieungdomar. Övriga seminarier är givetvis också öppna för gymansieelever.

Innehåll som är specialanpassat för gymnasiet:

  • Information om KTH:s utbildningar och livechatt med KTH-studenter om hur det är att plugga på KTH.
  • Inspiration och insikt i hur det är att jobba på ett industriföretag som Scania och vilka olika möjligheter som finns. Livechatt med unga anställda.
  • Få en inblick i AstraZeneca som företag och hur en arbetsdag kan se ut på företaget. Dessutom får du höra vilka framtida möjligheter som finns för ditt kommande arbetsliv.
  • Unga forskare berättar om Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. Det är en möjlighet för elever i årskurs 3 att nå ut och få genomslag för sitt gymnasiearbete.

På Science Week 2022 kommer Science Week-skolan arrangeras onsdag 2 februari och torsdag 3 februari.

 

Kontakt: Tanya Mineur, tanya.mineur@sscp.se