Vi kopplar yrkeslivet till skolan och skapar gränsöverskridande möten och aktiviteter som inspirerar och ger uppslag till eleverna om vad de kan studera och arbeta med i framtiden.

Aktiviteter för gymnasieskolan

Framtidsluncha med en yrkesverksam
Eleverna framtidslunchar med yrkesverksamma och utbyter tankar om framtiden studier och yrken och att vägen inte alltid behöver vara spikrak för att nå sina drömmars mål.

Framtidsinspiration

De träffar förebilder i olika yrken och får inspiration av unga medarbetare från Scania, AstraZeneca, Södertälje Sjukhus, Södertälje kommun och småföretag.

Innovation Camp
Under Innovation Camp workshopar eleverna med riktiga case utifrån aktuella samhällsutmaningar. Teman kan vara  framtidens stad, transporter med mera och är kopplade till företag och organisationer.

Hackathon för mellanstadiet

Nytt för 2020 är ett hackathon för skolelever från mellandiet. De kommer att jobba i Minecraft och ta sig an temat ”Södertälje centrum 2030”. Eleverna kommer att jobba tillsammans i mindre grupper.