Elever i gymnasieskolan är välkomna att delta på Science Week. Tanken är att ge inspiration och uppslag till elever om vad de kan studera och arbeta med i framtiden.

  • KTH: Information om KTH´s utbildningar och chatta med KTH-studenter om hur det är att plugga på KTH
  • Scania: En insikt i hur det är att jobba på ett industriföretag som Scania och alla möjligheter som finns och chatta med unga anställda.
  • Unga forskare: Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. Det är en möjlighet för elever i årskurs 3 att nå längre och att lyckas med sitt gymnasiearbete. 

Kontakt: Tanya Mineur, tanya.mineur@sscp.se