Elever i gymnasieskolan är välkomna att delta på Science Week. Tanken är att ge inspiration och uppslag till elever om vad de kan studera och arbeta med i framtiden.

Alla programpunkter är digitala och öppna för er.
Seminarierna kommer också att vara tillgängliga i efterhand.

Specifikt för elever som läser teknik och naturvetenskapliga inriktningar så arrangerar vi en programpunkt som innehåller:

  • KTH: Information om KTH´s utbildningar och chatta med KTH-studenter om hur det är att plugga på KTH
  • Scania: En insikt i hur det är att jobba på ett industriföretag som Scania och alla möjligheter som finns och chatta med unga anställda.
  • Unga forskare: Sveriges största vetenskapsmässa och tävling för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. Det är en möjlighet för elever i årskurs 3 att nå längre och att lyckas med sitt gymnasiearbete. Få information och chatta med unga forskare

Klicka här för att komma till programpunkten!

Kontakt: Tanya Mineur, tanya.mineur@sscp.se