Vi kopplar yrkeslivet till skolan och skapar gränsöverskridande möten och aktiviteter som inspirerar och ger uppslag till eleverna om vad de kan studera och arbeta med i framtiden.

Aktiviteter vi anordnar för gymnasieskolan

Framtidslunch
Eleverna framtidslunchar med yrkesverksamma och utbyter tankar om framtiden studier och yrken och att vägen inte alltid behöver vara spikrak för att nå sina drömmars mål.

Framtidsinspiration

De träffar förebilder i olika yrken och får inspiration av unga medarbetare från Scania, AstraZeneca, Södertälje Sjukhus, Södertälje kommun och småföretag.

Innovation Camp
Under Innovation Camp workshopar eleverna med riktiga case utifrån aktuella samhällsutmaningar. Teman kan vara  framtidens stad, transporter med mera och är kopplade till företag och organisationer.

Öppet Campus
Under lördagen så är det Öppet Campus med KTH, Campus Telge och yrkeshögskolan som håller öppet för framtida studenter, föräldrar och andra nyfikna. 

Hackathon för högstadiet

Nytt för 2020 är ett hackathon för skolelever från mellan och högstadiet. De kommer att ta sig an temat ”Södertälje centrum 2030” och skapa sina lösningar i Minecraft. Datorer kommer att finnas på plats och eleverna kommer jobba tillsammans i mindre grupper. 

KONTAKT
EVA HELÉN
Ansvarig samordnare
eva.helen@sscp.se


LENA MÖRK
Projektledare
lena.mork@sscp.se