Hållbara medarbetare viktig resurs för AstraZeneca

Klas MattssonScience Week

Företag som möjliggör balans mellan arbete och privatliv och ger de anställda möjlighet till utveckling har stora konkurrensfördelar. Under Science Week berättar AstraZeneca hur man skapar hållbarhet på alla plan – även vad gäller medarbetarna. Hållbarhet handlar inte bara om hur man tar tillvara materiella resurser, utan även mänskliga sådana. – Den som mår bra både fysiskt och psykiskt och får möjlighet att utvecklas mår också bättre på jobbet, presterar bättre och stannar kvar längre inom företaget.

Det konstaterar Karl-Johan Karlsson, som arbetar med extern kommunikation och media på AstraZeneca i Sverige.

Inom företaget är hållbarhet därför en självklarhet också vad gäller de anställda.

– Det här arbetet har pågått i många år och utvecklas ständigt, inte minst tack vare den dialog vi har med våra medarbetare.

Det är ett långsiktigt arbete som ger resultat: Närmare hälften av AstraZenecas medarbetare har funnits inom företaget i mer än tio år och 86 procent av de anställda tycker att de har en bra balans mellan arbete och privatliv.

Hållbarhetsaspekten finns med redan i rekryteringsprocessen.

– Vid anställningsintervjun talar vi inte bara om de hårda värdena. De mjuka värdena är också en väsentlig del, som att vi lägger stor vikt vid inkludering och är måna om att ta tillvara allas talanger och olikheter, förklarar Karl-Johan Karlsson.

Som nyanställd får man utbildning i hur man ska agera om man själv eller någon annan far illa på arbetsplatsen.

– Vi uppmuntrar en kultur där man slår larm när något inte går rätt till. Som anställd ska man känna sig trygg och veta att det finns en tydligt utarbetad plan för sådana situationer.

Möjligheten till utveckling är en annan självklarhet.

– Vi har till exempel en läroportal med tusentals utbildningar – både sådana som är nödvändiga för att man ska kunna hantera sina arbetsuppgifter och sådana som gör att man utvecklas, känner sig tryggare och lättare kan växa i roll.

Stor konkurrensfördel

Under Science Week kommer Karl-Johan Karlsson att leda ett panelsamtal kring arbetet med hållbara medarbetare och vilka vinsterna är. Det är inte bara positivt för individen utan också en stor konkurrensfördel, poängterar han.

– Det råder en väldig konkurrens om talanger i vår bransch och företag som AstraZeneca är beroende av att ständigt hitta nya, unga sådana. Och unga människor i dag ställer, med all rätt, höga krav på arbetsgivarna, konstaterar han.

– För många i den generation som nu kommer ut på arbetsmarknaden är det till exempel väldigt viktigt att arbetsgivaren har en tydlig hållning i klimatfrågan. Ett annat exempel är mångfald och inkludering – många unga räknar med att företaget ska ha en tydlig och modern inställning. Lever inte ett företag inte upp till de här kraven ses de av många inte som en attraktiv arbetsgivare.

Genom att själv ha en hög ambitionsnivå vad gäller hållbarhet på olika plan ställer AstraZeneca indirekt krav på konkurrerande företag, och vice versa, menar Karl-Johan Karlsson.

– Företagen i Life Science-branschen kan göra varandra bättre. Om vi på AstraZeneca sätter ribban högt i hållbarhetsfrågorna blir vi en mer attraktiv arbetsgivare och sätter därmed press på andra företag att följa efter. På samma sätt kan vi på AstraZeneca lära oss av hur andra företag jobbar för att skapa hållbara medarbetare. Det blir en positiv spiral.

Över 60 programpunkter om hållbarhet

Science Week är öppet för alla och kostnadsfritt. Ett samhällsforum som går av stapeln 2–6 februari 2022 om hållbarhet, med 60 digitala live-seminarier om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling. Science Week arrangeras av Södertälje Science Park tillsammans med KTH, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och ett 40-tal medarrangörer. Se hela programmet här!